Viking FK

NY I VIKING

NY I VIKING
  • NY I VIKING

NY I VIKING

Viking FK er en av byens største fotballklubber; nærmiljøets brrddeklubbog byens topplkubb. Vi forsøker å opprettholde et så stort og bredt tilbud som mulig. For tiden har vi ca. 70 lag i aldersbestemte klasser av begge kjønn, og junior- og seniorlag herre i Tippeligaen.

Gutt utviklingslag 13-14-15-16-jr. og rekrutt

Jente utviklingslag 14 og 16 år og Damelag som spiller i 2.div. Fra 2019.

Vi håper at du kan finne et lag som passer din aldersgruppe og ferdigheter  innenfor disse gruppene. Det vil selvsagt være praktiske begrensninger på hvor  mange som kan delta på hvert lag, men skulle det være behov for å etablere  ytterligere lag så gjør vi det så fremt vi klarer få finne ansvarlige trenere  og vi har ledig bane/hallkapasitet.

"KNOTTESKOLE" for 5-6 åringer

For de aller yngste arrangerer vi knotteskole hvert år med oppstart på våren og avslutning på høsten. Deretter inndeles de i lag som de følger vidre i systemet.For mere informasjon, se HOVEDMENY- FOTBALLSKOLER

Alle skal gjennom dette !

Fordeling på lag / kontaktpersoner:

For å komme inn på et av våre lag  kan du ta kontakt enten med:

  • Tommy@viking-fk.no
  • En lagleder eller trener på et lag i din aldersgruppe. De vil så ta kontakt med klubben.

Vi vil da samle inn de  nødvendige opplysningene og eventuelt dirigere deg videre til riktig gruppe  dersom dette ikke er avklart på forhånd.  Det er fint hvis du registrerer  deg hos daglig leder i klubben, Jop,  så tidlig som mulig.

 

Treningssteder og -tider
Klubben disponerer flere av kommunens grus- og naturgressbaner og også  kunstgressbanen ved Stavanger Stadion.  Trening foregår året rundt på  disse anleggene (gressbanene unntatt om vinteren).  De yngste lagene  trener også i skolenes gymsaler i vinterhalvåret. Se treningstider og baner som  egen knapp på denne nettsiden. For de yngste lagene - se under HOVEDMENY-KNOTT

Utstyr
Klubben stiller med kampdrakt, trøye. Shorts, sokker og sko må spillerne selv holde. Laget tildeles baller, kjegler, vester og medisinskrin. Noen personlige effekter må hver spiller ha, men det er generelt ikke store  krav til materiell ut over fotballsko og leggbeskyttere.Viking FK`s medlemmer får rabatt på Intersport, Madla Amfi og VIkingbutikken i Viking stadion, Jåttåvågen. Medlemskort må vises.Hvert år arrangeres handlekvelder/uker der ekstra gode kjøp kan gjøres.

Kontingent
Spillerne betaler årskontingent etter gjeldende satser. Det er familierabatt.

Se under kontigent!

Velkommen som foreldre
Foreldre er en stor og viktig  ressurs i Ungdomsavdelingen.
Alle kan bidra på en eller annen  måte. Alt settes stor pris på! Vi mener at engasjement og litt dugnadsinnsats  vil gi glede, eierskap og tilhørighet til klubben.
Vi er avhengig av at foreldre  bidrar. Alle trenerteam i Ungdomsavdelingen, utenom elitelag (13-16 år), består  av foreldre på dugnad.

Et trenerteam består av en trener,  en assistent trener og en oppmann. Trenerne har gode fotballfaglige kunnskaper.  Som trener i barneavdelingen må en minimum ha Aktivitetslederkurs i fotball. Trenerteamet  skal sammen løse en del oppgaver. Oppmannen er lagets administrasjon og sørger  for kommunikasjon mellom spillere, foreldre, klubb og motstandere, og lager  terminlister for treninger og kamper.

Utenom trenerteamet trengs foreldre til å  avvikle kamper, være sjåfør, dommer, ballgutt og heiagjeng. Ellers kan foreldre  bidra til å arrangere sosiale sammenkomster som f. eks. avslutninger, hjelpe  til med organisering av fotballskoler og Vikingdagen.
Vi ønsker at spillerne skal ha mange gode fotballopplevelser. Som foreldre kan dere bidra til det:

La treneren være trener!
Sørg for at spilleren deres kommer presis til trening og kamp med rett utstyr:
Alltid leggskinn på
Skoene godt knyttet
Alltid drikkeflaske medvann
Klær etter vær! Ulltrøye og stillongs og vann/vindtett anbefales når det er Vestlandsvær!
Pliktig dugnad
For å holde moderat medlemskontingent er vi avhengig av inntektene Ungdomsavdelingen får ved å bemanne kioskene på Viking Stadion i Jåttavågen.
Foreldre/foresatte må stille 2-3 ganger per spiller, på Viking Stadion som kioskselger. Det er selvfølgelig helt greit om en tante, bestemor/far, eldre søsken (min.15 år) eller andre stiller opp som stedfortreder. En i trenerteamet vil gi beskjed når en skal stille! Oppmøte er da 2 timer før arrangement (kamp/konsert) ved den åttekantete bua mot sjøsiden.

Velkommen som trener/leder
Takk for at du vil være med i Viking Ungdomsavdeling’s arbeid.
Vi er sikre på at det er fornuftig tidsbruk som både du og spillerne vil ha stor glede av.

Alle trenerteam i Ungdomsavdelingen, utenom elitelag (13-16 år), består av foreldre på dugnad.
Et trenerteam består minimum av en trener, en assistent trener og en oppmann. Trenerne må ha gode fotballfaglige kunnskaper. Som trener må en minimum ha Aktivitetslederkurs i fotball. Trenerteamet skal sammen løse en del oppgaver. Oppmannen er lagets administrasjon og sørger for kommunikasjon mellom spillere, foreldre, klubb og motstandere, og lager terminlister for treninger og kamper.

Klubben skal hjelpe dere til å bli trygge og gode i oppgavene blant annet gjennom følgende tiltak og ressurser:

Trenerkurs .
Dommerkurs
Trenersamlinger

DVD med øvelser

Tilgang til klubbens nettside www.viking-ungdom.no

Klubbens nettside skal være en viktig informasjonskilde, både til trenere-sportslig, lagledere laglederhåndboka og foreldre/spillere. Trener vil finne både årsplaner og øktplaner her - under sportslig.

Styrelder i Viking FK: Rune Bertelsen; rb@basebolig.no

Daglig leder i Viking FK: stine@viking-fk.no

Materialforvalter/treningstider: terje@viking-fk.no

Adm. leder: jop@viking-fk.no

Kullansvarlige; se under kontaktpersoner

 


Alle ledere får utdelt et Viking treningsantrekk. Dette skal brukes på trening og kamp.
Kontakt JOP om du er ny leder. Materialforvalter skal sørge for at laget har det utstyret de trenger: baller, kjegler, vester og førstehjelpsskrin.

Før sesongstart (mars/april) er det utdeling av klær/utstyr til ledere.
 

Viking FK er en av byens største fotballklubber, og vi forsøker å opprettholde et så stort og bredt tilbud som mulig. For tiden har vi ca. 60 lag i aldersbestemte klasser av begge kjønn, og junior- og seniorlag i Tippeligaen.

Velkommen som spiller!

Vi håper at du kan finne et lag som passer din aldersgruppe og ferdigheter  innenfor disse gruppene. Det vil selvsagt være praktiske begrensninger på hvor  mange som kan delta på hvert lag, men skulle det være behov for å etablere  ytterligere lag så gjør vi det så fremt vi klarer få finne ansvarlige trenere  og vi har ledig bane/hallkapasitet.

"KNOTTESKOLE" for 5-6 åringer

For de aller yngste arrangerer vi knotteskole hvert år med oppstart på våren og avslutning på høsten. Deretter inndeles de i lag som de følger vidre i systemet.For mere informasjon, se HOVEDMENY- FOTBALLSKOLER

Alle skal gjennom dette !

Fordeling på lag / kontaktpersoner:

For å komme inn på et av våre lag  kan du ta kontakt enten med:

Vi vil da samle inn de  nødvendige opplysningene og eventuelt dirigere deg videre til riktig gruppe  dersom dette ikke er avklart på forhånd.  Det er fint hvis du registrerer  deg hos daglig leder i klubben, Jop,  så tidlig som mulig.

 

Treningssteder og -tider
Klubben disponerer flere av kommunens grus- og naturgressbaner og også  kunstgressbanen ved Stavanger Stadion.  Trening foregår året rundt på  disse anleggene (gressbanene unntatt om vinteren).  De yngste lagene  trener også i skolenes gymsaler i vinterhalvåret. Se treningstider og baner som  egen knapp på denne nettsiden. For de yngste lagene - se under HOVEDMENY-KNOTT

Utstyr
Klubben stiller med drakt og en del annet utstyr, etter gjeldende regler.   Noen personlige effekter må hver spiller ha, men det er generelt ikke store  krav til materiell ut over fotballsko og leggbeskyttere.

Kontingent
Spillerne betaler årskontingent etter gjeldende satser. Det er   familierabatt.

Velkommen som foreldre
Foreldre er en stor og viktig  ressurs i Ungdomsavdelingen.
Alle kan bidra på en eller annen  måte. Alt settes stor pris på! Vi mener at engasjement og litt dugnadsinnsats  vil gi glede, eierskap og tilhørighet til klubben.
Vi er avhengig av at foreldre  bidrar. Alle trenerteam i Ungdomsavdelingen, utenom elitelag (13-16 år), består  av foreldre på dugnad.

Et trenerteam består av en trener,  en assistent trener og en oppmann. Trenerne har gode fotballfaglige kunnskaper.  Som trener i barneavdelingen må en minimum ha Aktivitetslederkurs i fotball. Trenerteamet  skal sammen løse en del oppgaver. Oppmannen er lagets administrasjon og sørger  for kommunikasjon mellom spillere, foreldre, klubb og motstandere, og lager  terminlister for treninger og kamper.

Utenom trenerteamet trengs foreldre til å  avvikle kamper, være sjåfør, dommer, ballgutt og heiagjeng. Ellers kan foreldre  bidra til å arrangere sosiale sammenkomster som f. eks. avslutninger, hjelpe  til med organisering av fotballskoler og Vikingdagen.
Vi ønsker at spillerne skal ha mange gode fotballopplevelser. Som foreldre kan dere bidra til det:

La treneren være trener!
Sørg for at spilleren deres kommer presis til trening og kamp med rett utstyr:
Alltid leggskinn på
Skoene godt knyttet
Alltid drikkeflaske medvann
Klær etter vær! Ulltrøye og stillongs og vann/vindtett anbefales når det er Vestlandsvær!
Pliktig dugnad
For å holde moderat medlemskontingent er vi avhengig av inntektene Ungdomsavdelingen får ved å bemanne kioskene på Viking Stadion i Jåttavågen.
Foreldre/foresatte må stille 2-3 ganger per spiller, på Viking Stadion som kioskselger. Det er selvfølgelig helt greit om en tante, bestemor/far, eldre søsken (min.15 år) eller andre stiller opp som stedfortreder. En i trenerteamet vil gi beskjed når en skal stille! Oppmøte er da 2 timer før arrangement (kamp/konsert) ved den åttekantete bua mot sjøsiden.

Velkommen som trener/leder
Takk for at du vil være med i Viking Ungdomsavdeling’s arbeid.
Vi er sikre på at det er fornuftig tidsbruk som både du og spillerne vil ha stor glede av.

Alle trenerteam i Ungdomsavdelingen, utenom elitelag (13-16 år), består av foreldre på dugnad.
Et trenerteam består minimum av en trener, en assistent trener og en oppmann. Trenerne må ha gode fotballfaglige kunnskaper. Som trener må en minimum ha Aktivitetslederkurs i fotball. Trenerteamet skal sammen løse en del oppgaver. Oppmannen er lagets administrasjon og sørger for kommunikasjon mellom spillere, foreldre, klubb og motstandere, og lager terminlister for treninger og kamper.

Klubben skal hjelpe dere til å bli trygge og gode i oppgavene blant annet gjennom følgende tiltak og ressurser:

Trenerkurs
Dommerkurs
Impulssamlinger
Daglig leder / Knotteansvarlig
Barnekomitè / Sportslig komitè
Trenerkoordinator
DVD med øvelser
Alle ledere får utdelt et Viking treningsantrekk. Dette skal brukes på trening og kamp.
Kontakt JOP om du er ny leder. Materialforvalter skal sørge for at laget har det utstyret de trenger: baller, kjegler, vester og førstehjelpsskrin.

Før sesongstart (mars/april) er det utdeling av klær/utstyr til ledere.
 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift