IL Kvernbit

Politiattest

Politiattest

Styret skal som kjent avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest.

Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget, og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget. Ordningen gjeld trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige og med utviklingshemming. Det er ALLTID personens faktiske oppgaver og funksjon som må vurderes, og ikke tittelen.

Nytt for dette halvåret er at fra 1. juli bortfaller det «gamle» søknadsskjemaet for frivillige organisasjoner. Du må nå bruke ordinært elektronisk søknadsskjema.

Det finner du her: https://attest.politi.no/

IL KVERNBIT må bekrefte formålet, før du sender det elektroniske skjemaet til politiet. Vedlegget du treng for å laste opp i ditt skjema får du hos adm.kons@kvernbit.no .

Er det gått mer enn 2 år siden sist søknad, kreves det ny innsending. Ta kontakt med klubbkontoret vårt om du har spørsmål: 56175554.


Offisiell hjemmeside for Kvernbit IL

Fosseskarvegen 4, 5918 Frekhaug

leder@kvernbit.no

Tlf: 56 17 55 50

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift