IL Kvernbit

Meld deg inn

Meld deg inn

 

 

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i IL Kvernbit!

 

Idrettslaget Kvernbit er et idrettslag basert på frivillig innsats. Laget får inntekten fra medlemskontingent, dugnadsaktiviteter, sponsormidler og offentlig støtte. Klubben eier og driver selv Fossemyra Idrettspark, med sine to store kunstgressbaner, en ballbane og et klubbhus. Vi er leietakere i Meland Aktiv. Idrettslagets aktiviteter er aerobic, amerikansk fotball, cheerleadung, barnetrim, fotball, herretrim, klatring, ski, orientering, taekwondo, trimrom, turn og volleyball. Kontingenten er delt i to, medlemskontingent på kr 300 går til hovedlaget. I tillegg kommer aktivitetskontingenten som går til den gruppen man er aktiv i.

Satser for 2018:

1) Medlemskontingent til idrettslaget kr 300 som blir betalt en gang pr år. I tillegg kommer:

2) Aktivitetskontingent Fotballgruppen:

Fotball barn u/ 10 år                kr   400,-

Fotball 10 – 12 år                    kr   600,-

Fotball 13 – 19 år                    kr   800,-

Fotball 20 år +                         kr 1.200,-

3) Treningsrom:  16 +                             kr   1200,-** (innmelding via trond.egil@kvernbit.no)

4) Aerobic:                                                kr   400,-

5) Amerikansk fotball:                               kr   800,-

6) Barnetrim:                                             kr   200,-

7) Turn 2. - 10. kl                                      kr   300,-

8) Herretrim:                                             kr   400,-

9) Klatring/kurs:                                        kr   200,- / kr 950,-

10) Orientering, barn kr 75. Voksen:         kr  150,-

11) Skigruppa, barn kr 75. Voksen:          kr  150,-

12) Taekwondo                                        Fastsettes av gruppen etter egne regler.

13) Cheerleading                                      kr 400,-

14) Roing og segling                                 kr 100,-

15) Volleyball (se eget påmeldingsskjema)

                       Over 17 år – 800 kr i aktivitetskontigent, samt *lisens kr. 620,-
                       Under17 år – 600 kr i aktivitetskontigent, samt *lisens kr. 480,-

                       for deltakelse i U16 eller høyrere.

                       *Lisens er man pliktig i å betale om man deltar i serie U16

                        og høyere, samt seniorserien. Lisensen dekker forsikring

                        til/fra kamp/trening og under all aktivitet

                      ** Medlemskap på trimrommet må være betalt før en får tilgang der.

Offisiell hjemmeside for Kvernbit IL

Fosseskarvegen 4, 5918 Frekhaug

leder@kvernbit.no

Tlf: 56 17 55 50

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift