Gjelleråsen IF

Utmerkelser og æresbevisninger

Utmerkelser og æresbevisninger

GIF sine priser. 

Æresmedlem: Minimum 10 års ekstraordinær innsats for GIF, dette tolkes til at det ikke holder å være vanlig styremedlem, sitte i et utvalg etc.
Dette bør være på lederplan eller utført ekstraordinært arbeid.

Ildsjel pris: Medlem i GIF som har gjort en ekstraordinær innsats for GIF og vært et positivt bidrag i klubben.
Gruppene innstiller opptil en person hver.
Deles ut årlig til en person.

Premien er diplom samt 3000 kroner.

Bragd pris enkeltpersoner: Ekstraordinær idrettslig prestasjon som har gitt ”reklame” for GIF.
Premien er diplom samt 3000 kroner.

Bragd pris lag: Ekstraordinær idrettslig prestasjon som har gitt ”reklame” for GIF.
Premien er diplom samt 6000 kroner.
 

Gruppene innstiller kandidater til hovedstyret i GIF.

Gruppene står fritt til å dele ut egne priser internt i gruppene.

Æresmedlemmer:                                                                     

                                                   I løpet av klubbens 75 årige historie er 13 personer hittil utnevnt til æresmedlemmer i GIF.

                                                                      Disse er som følger:

                                                                      1985 - Alf Lillestøl
                                                                      1985 - Trond Finberg
                                                                      1989 - Thor Grønvold
                                                                      1995 - Rachel Tvedt
                                                                      2001 - Inge Bjørkevoll
                                                                      2001 - Torbjørn Bratteng
                                                                      2001 - Svein Hageselle
                                                                      2001 - Tove Kristiansen
                                                                      2001 - Reidar Glemmestad
                                                                      2005 - Tom Sveum
                                                                      2010 - Kjell Andersson

                                                       2010 - Oddleif Dahlen
                                                                      2010 - Mariann Waaler

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift