Gresvik IF

ÅRSPLAN GRESVIK IF 2018

ÅRSPLAN GRESVIK IF 2018

OPPDATERT 25.09.2018 SISTE ENDRINGER SKREVET MED RØDT

AKTIVITET

ANSVAR

JANUAR

ÅRSMØTE Hovedstyret  
Regnskap til revisorer Kasserer 31
Årsmeldinger - stoff inn Avdelingene 31
STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 17
Fotballavdelingen, Trenermøte Fotballstyret 30
Fotballavdelingen, Lagledermøte Fotballstyret 30
Håndballavdelingen Håndballstyret 16
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 9
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
Frister for påmelding av lag Daglig leder og øvrige avdelingsledere xx: FB 11-19 år

AKTIVITET

ANSVAR

FEBRUAR

ÅRSMØTE Hovedstyret 26
     
STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 14
Fotballavdelingen, Trenermøte Fotballstyret 27
Håndballavdelingen Håndballstyret 13
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 6
ARRANGEMENTER    
Cuper og turneringer   1
KURS og MØTER    
BIG Trenersamling BIG styret 3
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
Frister for påmelding av lag Daglig leder og øvrige avdelingsledere xx: 10 år og yngre

AKTIVITET

ANSVAR

MARS

STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 13 og 14
Fotballavdelingen Fotballstyret 13
Håndballavdelingen Håndballstyret 13
Sykkelavdelingen Sykkelstyret 13
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 13
ARRANGEMENTER    
Styresamling for alle styrene Hovedstyret 13
KURS og MØTER    
Fredrikstad idrettsråd Fredrikstad Idrettsråd xx
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
Frister for påmelding av lag Daglig leder og øvrige avdelingsledere xx: Domm HB
Søknad om driftstilskudd fra kommunen Daglig leder og styremedlem 31
Oppdateringer etter årsmøtet (Klubbhåndbok, krIsehåndtering, etc) Web adm, DL, HL xx
Vedlikehold for klubbeide anlegg Daglig leder 31

AKTIVITET

ANSVAR

APRIL

STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 18
Fotballavdelingen Fotballstyret 10
Fotballavdelingen, Trenermøte Fotballstyret 3
Fotballavdelingen, Lagledermøte Fotballstyret 16
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 10
ARRANGEMENTER    
Kick off fotballavdelingen Fotballavdelingen 13
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
Frister for påmelding av lag Daglig leder og øvrige avdelingsledere xx: Alle lag HB
Idrettsregistrering Daglig leder og øvrige avdelingsledere 30
Søknader Hall- og saltider Daglig leder 30
     

AKTIVITET

ANSVAR

MAI

STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 23
Fotballavdelingen Fotballstyret Uke 20
Fotballavdelingen, Trenermøte Fotballstyret 1
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 8
ARRANGEMENTER    
Cuper og turneringer   xx
Gressvikdagen - Gressvik torg    
Hjertestarterkurs Daglig leder  
GIF's julebord Fotballavdelingen  
KURS og MØTER    
     
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
     

AKTIVITET

ANSVAR

JUNI

STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 13
Fotballavdelingen Fotballstyret Uke 24
Håndballavdelingen Håndballstyret 4
Sykkelavdelingen Sykkelstyret 29
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 1
ARRANGEMENTER    
Fotballskole Trondalen Fotballavdelingen 18 - 21
KURS og MØTER    
     
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
Innsamling av nøkler/kort før ferien BIG-styret X
Søknad LAM-midler Daglig leder 10
     

AKTIVITET

ANSVAR

JULI

STYREMØTER    
     
ARRANGEMENTER    
     
KURS og MØTER    
     
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
     

AKTIVITET

ANSVAR

AUGUST

STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 15
Fotballavdelingen Fotballstyret Uke 33
Fotballavdelingen, Trenermøte Fotballstyret 28
Fotballavdelingen, Lagledermøte Fotballstyret 28
Håndballavdelingen Håndballstyret 20
Sykkelavdelingen Sykkelstyret 7
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 14
ARRANGEMENTER    
     
KURS og MØTER    
     
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
Frist søknad momskompensasjon Kasserer 15
     

AKTIVITET

ANSVAR

SEPTEMBER

STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 19
Fotballavdelingen Fotballstyret Uke 37
Fotballavdelingen, Trenermøte Fotballstyret Uke 39
Håndballavdelingen Håndballstyret 24
Sykkelavdelingen Sykkelstyret 4
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 11
Kunstgressmøte i Trondalen FRID 4
ARRANGEMENTER    
BIG dagen. Invitasjoner ut etter ferien. BIG-styret 1
Møte for alle trenere og oppmenn i BIG. "BIG-fest" etterpå. BIG-styret xx
Gressvikdagen - Gressvik torg   xx
Alkohol og rus. V/Lasse Steve. For alle Info og samfunnskontakt 12
KURS og MØTER    
GIF 2022, Sosiale medier, mm Alle styrer xx
     
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
     

AKTIVITET

ANSVAR

OKTOBER

ÅRSMØTE Hovedstyret  
"Vekke" valgkomiteen Hovedstyret X
STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 17
Fotballavdelingen Fotballstyret Uke 41
Fotballavdelingen, Trenermøte Fotballstyret Uke 44
Fotballavdelingen, Lagledermøte Fotballstyret 10
Fotballavdelingens sesongevaluering Fotballstyret Utsatt til 2. nov
Håndballavdelingen Håndballstyret 22
Sykkelavdelingen Sykkelstyret 8
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 10
Overgangsmøte fra BIG til FB/HB BIG-styret 8
ARRANGEMENTER    
GIF-fredag Odins kro - FFK-84 Cupm. Info og samfunnskontakt 5
Hjertestarterkurs Daglig leder Utgår
GIF-fredag Odins kro - Pål Nilsen Info og samfunnskontakt 19
Mobbing. V/Jan Chr Häckert. For alle. Info og samfunnskontakt 24
KURS og MØTER    
Fotball delkurs 1 Fotballavdelingen Uke 43 og 44
BIG Oppstartsmøte 2010 lagene BIG styret xx
BIG Lagledersamling BIG styret xx
Fredrikstad idrettsråds Hankø-seminar FRID 13 - 14
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
Medarbeider- og lønnssamtale med Daglig leder Hovedleder Avholdt 14 sept.
     

AKTIVITET

ANSVAR

NOVEMBER

ÅRSMØTE Hovedstyret  
Budsjettprosess Hovedstyret og DL X
STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 14
Fotballavdelingen Fotballstyret Uke 46
Fotballavdelingen, Trenermøte Fotballstyret Uke 49
Håndballavdelingen Håndballstyret 26
Sykkelavdelingen Sykkelstyret 13
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret 16
ARRANGEMENTER    
     
KURS og MØTER    
     
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
Frister for påmelding av lag Daglig leder og øvrige avdelingsledere xx:FGS
GIF-julebord Fotballavdelingen 30

AKTIVITET

ANSVAR

DESEMBER

STYREMØTER    
Hovedstyret (onsdager 1900-2100) Styreleder og DL 12
Fotballavdelingen Fotballstyret Uke 50
Håndballavdelingen Håndballstyret 17
Sykkelavdelingen Sykkelstyret 11
Barneidrettsgruppa (kl 20:00 Lillesal) BIG-styret  
ARRANGEMENTER    
     
     
KURS og MØTER    
     
ADMINISTRASJON og ØKONOMI    
     

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift