Forus og Gausel IL

Handlingsplan FGI Fotball

Handlingsplan FGI Fotball
RELATERTE DOKUMENTER
FGI Fotball Handlingsplan

Vedlagt er Handlingsplan for FGI Fotball 2013 - 2017

Handlingsplanen er utarbeidet av styret og fotballutvalget i FGI Fotball.
Planen er godkjent av styret i FGI Fotball 25.01.13 og av hovedstyret i FGI 07.02.13.
Link : Handlingsplan (presentasjon i Power Point)

Med hilsen
Styret i FGI Fotball

 

FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017

1.  Visjon
2.  Målsetting
  Klubben som sjef
3.  Verdier
3.1  Aktivitetsverdier
3.2 Organisasjonsverdier
3.3 Formidling av verdigrunnlag
4 Fokusområder
4.1 Anlegg
4.2 Fair Play
5 Rekruttering
5.1 Rekruttering av spillere
5.2 Rekruttering av trenere og ledere
5.3 Frafall
6. Utdanning
6.1 Utdanning av trenere
6.2 Utdanning av ledere
7. Sportslig utvikling
8. Dommere
9. Økonomi

 

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift