IL Bjarg

Trener

Trener

Gode trenere er en forutsetning for å lykkes med håndball.

Krav til trenere i Bjarg

Minihåndball: Foreldre, helst med håndball eller annen relevant idrettserfaring

10-11 år: Foreldre, helst med håndball eller relevant idrettserfaring

12-13 år: Trener 1 kurs

14-16 år: Trener 1 kurs

Seniorlag: Trener 2 kurs

 

Husk Fair play
- som trener skal du være et positivt forbilde
- som trener har du sammen med lagleder ansvar for spillerne sin oppførsel på banen
- som trener er det du gjør like viktig som det du sier - "handling må følge ord"
- som trener skal du lære spillerne respekt og toleranse for medspillere, motspillere og dommere
- som trener er det viktig å gi ros og oppmuntring. Kritikk skal være positiv og konstruktiv
- som trener skal du slå ned på kjefting og banning både på og utenfor banen

 

Kontakt oss


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift