IL Bjarg

Stevneadferd

Stevneadferd

Utøvere som deltar på stevner for første gang kan oppleve det som litt kaotisk. Når skal du møte opp, hvor skal du henvende seg osv. Mange spørsmål og få svar, men om du leser nedenfor vil du få noen gode råd med på veien.

Startnummer
På de fleste stevner er det startnummer. Dette vil oftest ligge i en pose/konvolutt som er felles for Bjarg Friidrett. Her ligger det også en liste over alle påmeldte. Du finner det startnummeret som du er satt opp på. Lurt å feste startnummeret på den trøyen du vil komme til å konkurrere i med en gang. Noen ganger vil en representant for Bjarg ha tatt med seg "våre numre". Om du er i tvil så ta kontakt med en som går i klubbdrakten, så får du nok svar. Finner du ingen fra Bjarg da må du hente startkortet fra sekretariatet.

Tidsskjema
Tidsskjema blir oftest lagt ut på nettet i forkant av stevnet, på arrangørens hjemmesider eller på Bjarg sin hjemmeside (www.bjarg.net). Sjekk ut i god tid når du skal delta i "dine" øvelser. Husk å sjekke øvelse, aldersklasse, og om tidspunktet gjelder jenter eller gutter.

Avkrysning/opprop
I løpsøvelser er det vanlig med avkrysning på egne lister en time før starttidspunktet for øvelsen. Listene er oftest hengt opp på tavle, gjerne samme sted som tidsskjema. Om du ikke finner det selv så spør! I hopp og kast er det gjerne opprop 15 minutter før øvelsen starter, men kan ha avkryssing før dem. Pass på at du da befinner deg der øvelsen avvikles. Informasjon om dette vanligvis ligger på innbydelsen.

Oppvarming og forberedelser
Sørg for at du får en grundig oppvarming. Lurt å begynne med rolig oppvarming allerede 45 minutter før øvelsesstart. Når det nærmer seg øvelsesstart er det vanlig å gjøre noen øvelser/drill/stigningsløp som forberedelse til selve øvelsen.

Kontakt oss


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift