Forus og Gausel IL

Medlemskap

Medlemskap

 Registrering

For å bli registrert som medlem må du fylle ut skjemaet her!
Dersom du er under 18 år må foresatte underskrive skjemaet. 

Støttemedlemmer/trenere/dommere påfører at de har denne funksjonen på skjemaet.

Du må melde fra til treneren at du har meldt deg inn for å få informasjon om rette treningstider.

Plikt til aktivitet, plikt til å betale kontingent
All aktivitet i FGI bygger på at klubben tilrettelegger for aktivitet for medlemmene og at medlemmene (og deres foresatte) forplikter seg til å betale kontingent samt og delta på dugnader og aktiviteter som for eksempel loddsalg. 

Ved å tegne medlemsskap i Forus og Gausel Idrettslag forplikter du og eventuelle foresatte seg til følgende:

  • Medlemskontingent betales innen forfall
  • Tildelte lodd skal selges ut
  • Delta på dugnader
  • Spillere som er lisenspliktige skal betalelisensen innen forfall. Dersom klubben ilegges bot for at spiller ikke har betalt lisens, kan denne bli fakturert spiller/foresatte.

Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent får ikke trene/spille kamper for klubben.

Les håndboka som også ligger som eget menypunkt på hovedsiden.

Betal regningen i tide!!

Velkommen som medlem:)

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift