Forus og Gausel IL

Visjon og målsettinger

Visjon og målsettinger

FGI har følgende visjon og målsettinger:

Visjon:
Idrett for alle - sammen om en bedre bydel

Målsettinger:

FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball eller håndball i bydelen, uavhengig av talent, ambisjoner, alder og kjønn.

  • FGI skal være klubbstyrt basert på felles retningslinjer på tvers av lagene både sportslig og administrativt.
  • FGI skal tilby et trygt og inkluderende miljø tuftet på grunnverdiene til Norges Idrettsforbund der alle er velkomne uavhengig av religion, etnisk bakgrunn eller legning.
  • FGI skal gi et differensiert tilbud tilrettelagt den enkelte spillers ferdighets- og ambisjonsnivå
  • FGI skal tilby et faglig og sosialt attraktivt miljø for trenere og ledere med fokus på trivsel, kvalitet og utdanning.
  • FGI skal konkurrere med andre klubber på banen men i størst mulig grad legge til rette for gjensidig samarbeid m.h.t. faglig- og administrativ utvikling.
  • Knudamyrå med klubbhuset Knudepunktet skal være et tilgjengelig og åpent samlingspunkt for alle i bydelen.
  • FGI skal tilrettelegge for og motivere til uorganisert aktivitet.
  • Klubben vil aktivt formidle sine HMS-mål og vil til enhver tid ha fokus på at medlemmene skal ha et så trygt og sikkert idrettstilbud som mulig.
  • Fair Play representerer en kjemeverdi for FGI og klubben skal jobbe aktivt med å formidle Fair Play- holdninger. De voksne skal være gode rollemodeller for barn og ungdom.
  • FGI skal ha sunn og økonomisk drift. Det er et mål å kunne ha et oVerskudd for å kunne møte fremtidige vedlikeholdsbehov.

 


Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
--------
Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:

Klubbhuset KnutepunktetGautesetehallen
Ulsbergbakken 61Heddeveien 145
4034 Stavanger4034 Stavanger
Tlf: 936 04 785Tlf: 51 80 10 74
(kartlink)Tlf: 936 04 785
------------(kartlink)


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift