Banetilgjengelighet
Bergbanen
Uke 3 (Oddetallsuke)
Kamp Trening
  14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
Pub
Pub
10:15
Pub
Pub
10:30
Pub
Pub
10:45
Pub
Pub
11:00
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
11:15
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
11:30
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
11:45
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
12:00
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
ISP
Pub
12:15
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
ISP
Pub
12:30
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
12:45
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
13:00
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
13:15
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
13:30
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
13:45
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
14:00
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
ISP
Pub
14:15
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
ISP
Pub
14:30
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
ISP
LG1
Pub
14:45
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
ISP
LG1
Pub
15:00
ISP
LG1
Pub
15:15
ISP
LG1
Pub
15:30
--20
ISP
LG1
Pub
15:45
--20
ISP
LG1
Pub
16:00
ISP
--20
ISP
16:15
ISP
--20
ISP
16:30
KNO
SMP-16
LPP
MJ-105
KNO
LG1
ISP
LG1
--20
ISP
16:45
KNO
SMP-16
LPP
MJ-105
KNO
LG1
ISP
LG1
--20
ISP
17:00
KNO
SMP-16
LPP
MJ-105
KNO
LG1
MJ-105
ISP
LG1
KNO
SG1
--20
ISP
17:15
KNO
SMP-16
LPP
MJ-105
KNO
LG1
MJ-105
ISP
LG1
KNO
SG1
--20
ISP
17:30
KNO
SMP-16
LPP
MJ-105
KNO
LG1
MJ-105
ISP
LG1
KNO
SG1
ISP
17:45
KNO
SMP-16
LPP
MJ-105
KNO
LG1
MJ-105
ISP
LG1
KNO
SG1
ELT-1
ISP
18:00
ISP
ELT-1
G15
18:15
ISP
ELT-1
G15
18:30
ELT-1
SG1
ISP
ELT-1
G15
18:45
ELT-1
SG1
ISP
ELT-1
G15
19:00
ELT-1
SG1
ELT-1
SG1
ELT-1
G15
19:15
ELT-1
SG1
ELT-1
SG1
G15
19:30
ELT-1
SG1
ELT-1
SG1
19:45
ELT-1
SG1
ELT-1
SG1
20:00
ELT-1
G15
20:15
ELT-1
G15
20:30
G15
JR-5
ELT-1
BT-999
OLD-3
G15
OLD-3
VET-4
Rek
20:45
G15
JR-5
ELT-1
BT-999
OLD-3
G15
OLD-3
VET-4
Rek
21:00
G15
JR-5
BT-999
OLD-3
G15
OLD-3
VET-4
Rek
21:15
G15
JR-5
BT-999
OLD-3
G15
OLD-3
VET-4
Rek
21:30
G15
JR-5
BT-999
OLD-3
G15
OLD-3
VET-4
Rek
21:45
G15
JR-5
BT-999
OLD-3
VET-4
Rek
22:00
22:15
22:30
22:45
Vis/skjul logg