Treningsplan ut september!

Her er treningsplanen fra oppstart 21. aug til utgangen av september

Oppstart fellestreninger for 15-16års gruppen

Besøk våre lagsider

Gruppe 15 - 16 år

Normale treningstider er mandag og onsdag kl 18:00 - 20:00.
Møt opp minimum 10 min før treninga starter. 

Treningene foregår på Saupstad hvis ikke annet er angitt i treningsplan.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products