Lite referat fra informasjonsmøte 19.august 2015

Kvelden ble innledet med noe felles informasjon, før vi gikk sammen lagvis og snakket litt sammen om kommende sesongen. Her er møtet kort oppsummert det som gjelder Jenter 11.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products