Dugnad A - kamper, vårsesongen 2017

Dugnads liste er klar ift hjemmekamper for A - laget i vårsesongen 2017. Dette er en dugnad som alle spillere på team junior må bidra på og som inngår i våre tildelte dugnader gjennom året for EF. Hvis man er forhindret er alternativ at foresatte kan stille eller bytte internt med andre spillere. Dette oppsettet sees i sammenheng med alle dugnader ifra 1 dugnad på Amfi 1 januar og gjennom året og fordeles så likt og rettferdig som mulig. Oppmøte 2 etg Rolfs hallen og kontakt Per Inge. Oppmøte 1615 når hjemmekamp er kl 1800. Vårer vakter er knyttet til bistand og vakthold rundt billett salg hvis ikke annet blir informert om ved oppmøte. Listen for våren inneholder også kamp som spilles 30.7, altså samtidig med Dana Cup. Ny liste for høsten vil være klar innen 1 august.

Dana Cup 2017

Her er info om Dana cup 2017. Les info og tenk nøye igjennom eventuell deltakelse. Meld på pr mail til Oddbjørn eller Sjur innen fristen. Foreløpig påmelding vil være grunnlag for eventuell deltakelse og det er dermed viktig at dere er relativt sikre på at dere vil delta.

Foreldremøte / foresatte møte for junior 2017.

Det blir foreldre/foresatt møte i Rolfshallen onsdag den 18. januar kl. 19.30. Ta med en kopp så holder vi kaffen. Vi sees.

Info oppstart 2017.

Vel overstått alle sammen. Nå begynner det og nærme seg ny sesong og nye muligheter for teamet. Vi har meldt på 3 lag kommende sesong noe som i seg selv er veldig positivt. Vi starter trening i uke 1 med junior 1 / treningsgruppe 1 på mandag 2.1, Gruppe 2 på onsdag 4.1 og gruppe 3 på søndag 8.1. Når det gjelder gruppe inndeling på 2 - 3 vil den i oppstarten kunne varierer litt. Treningsgruppe 1 er mer satt men også der vil det bli justeringer under vinteren etter treners vurderinger osv. Forløpende informasjon om treninger og annet vil komme. Det vil neste sesong bli muligheter for trening på senter, Mudo er valgt som partner av Elverum Fotball for sesongen 2017. Junior 1 har avgift inkludert i trenings avgiften for sesongen og trener etter oppsatt plan. Junior 1 / treningsgruppe 1 spillere registrerer seg og betaling vil skje gjennom tilsendt avgift/trenings kontingent ifra EF. Junior 2 og 3 tilbys trening på Mudo for kr.150.- pr mnd. Det vil ligge liste på Mudo senest tirsdag 3.1 med navn på spillere i team junior, spillere tar kontakt i resepsjonen og blir avmerket, registrert osv. Avtale gjøres med Mudo om betaling og annet i tilknytning til eventuell trening. Det vil i andre halvdel av januar bli holdt foreldre møte for spillere på junior teamet, innkalling kommer snarlig på nyåret. Minner samtidig om dugnaden på søndag 1 januar kl 1100, OPPMØTE 1050 utenfor hovedinngangen på Amfi. Med bakgrunn i utsendt info og orientering stiller vi mannsterke fra team junior da svært få har meldt at de er bortreist og eller har annen gyldig fraværs grunn . Dugnaden har møteplikt og er veldig viktig for EF og ikke minst team junior ift økonomi. Benytter samtidig muligheten til og ønske spillere og foresatte Godt Nytt fotball År. Mvh Støtte apparatet team junior.

Besøk våre lagsider

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift