Elverumsturneringen 2017

Her kommer en del informasjon...

Dugnadslister Elverumsturneringen

Vedlagt er dugnadlistene for Elverumsturneringen. Evt. bytte av vakt gjøres internt. Melding til meg innen tirsdag dersom det er endringer på navn eller telefonnummer til de som er satt opp på de enkelte vaktene. Endringer senere enn dette meldes til Arne Skybak. Ulf Erik

INFO SANDARCUP

Info om Sandarcup er vedlagt. Påmelding og betaling for spillere og foresatte/søsken innen 20. mai.

Oppdatert terminliste frem til sommeren

Første laginndeling

Vedlagt til høyre ligger teamets første laginndeling.

Spillermøte tirsdag 18. april

Elverum fotball inviterer (m/møteplikt) hele ungdomsavdelingen til spillermøte på Elverum ungdomsskole tirsdag 18. april kl. 2000. Tema er rus og idrett. Se vedlegg for mer info.

Infoskriv av 6. april 2017

Vedlagt er litt informasjon som alle bør lese

Turneringer sesongen 2017

Hvem kan delta .....

Treningstider 03.04 - 01.11.17

Terminliste for J13

Terminliste våren 2017

Besøk våre lagsider

TRENINGSTIDER FREM TIL 1.november 2017

Alle økter foregår på Schjeibanen

Onsdag kl 1800 - 1930

Fredag kl 1500 - 1630

Søndag kl 1630 - 1800

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products