Lag og flaskedugnad

Denne informasjonen er til både lag/medlemmer i FIK, samt til Flaktveits beboere.

Flaskedugnad har vokst seg frem til å bli en populær vei å gå for lag i FIK til å spe på lagkassen, og Flaktveits beboere har vist seg å være meget gavmilde når våre unge håpefulle ringer på. Dette må selvsagt lagene få fortsette med, men vi ber lagene om å ta noen forhåndsregler før dugnaden iverksettes.

I den siste tiden har det kommet noen meldinger om at enkelte barn/unge, utgir seg for å komme fra Flaktveit idrettsklubb, men at dette ikke stemmer. Senest lørdag 2.juni skal flere ha fått besøk i Breimyra området, så sent som kl 20.00. Faren med dette er at beboere ikke ønsker å gi vekk sine flasker lenger, dersom de blir usikker på om de som kommer faktisk snakker sant, og at bidraget går til et godt idrettslig formål.

Enkelte av lagene som har hatt flaskedugnad, har noen dager i forveien hengt opp et infoskriv i det området hvor de har tenkt å gå. Noen har også lagt små lapper i postkassene, men her holder det nok at laget henger et infoskriv godt synlig ved postkassene eller lignende.

Bekledning er viktig, at de som ringer på og utfører dugnaden, har på seg FIK tøy. Dette kan være overtrekk, spilletrøye, t-skjorte, jakke eller lignende.

Det er ønskelig at det er voksen personer i nærheten dersom det skulle være noe, de trenger ikke å fotfølge barn og unge som utfører dugnaden, men at en kan trå til og vise seg dersom det skulle bli behov for det.

Dag og tid er også vesentlig her. Ingen i regi av Flaktveit IK skal ringe på dører kl 20.00 en lørdags kveld, her må en ha sunn fornuft om når det passer seg å ha en slik dugnad. Det er å anbefale at dette kun skjer på ettermiddag i en av hverdagene.

Håper at dette blir en positiv aktivitet også i fremtiden, og at ikke noen få skal klare å ødelegge.

Oppfordrer Flaktveits beboere med å kontakte remy@flaktveitik.no, dersom det skulle være noe.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift