Styre- og gruppeseminar

28. og 29. april var hele styret samlet til Styreseminar. Det var to viktige tema for helgen; Klubbens mål for de neste årene og klubbens sportsplaner.

LØRDAGEN

Hovedstyret startet seminaret lørdag formiddag med å definere klubbens strategi og målsetting for de kommende årene. 
De viktigste styringspunktene skal være;

 • Vi skal drive organisert idrett - lag- og individuell
 • Vi skal ha et utpreget samfunnsansvar
 • Vi skal øke fysisk aktivitet og ha et folkehelseperspektiv
 • Vi skal gi våre medlemmer en meningsfylt og trygg fritid
 • Vi skal være både en sosial arena og en konkurransepreget arena
 • Vi skal tilrettelegge for integrering
 • Vi skal være et utpreget fleridrettslag.

De to viktigste måleparameterne for hvor godt vi lykkes både i "topp" og "bredde" skal være;

 • Flest mulig – Lengst mulig
 • Best i vår region på egenutviklede utøvere på våre satsingslag og i individuelle idrettsgrener.

Dette skal vi først og fremst klare ved;

 • Fokus på den enkelte utøver!
 • God trenerkompetanse
 • En tilpasset organisasjon

 

I den andre økten var det et av klubbens viktigste styringsdokumenter som fikk fokus - SPORTSPLANENE

Hver idrett skal ha sin egen sportsplan hvor idrettene selv definerer både utviklingsmål, satsingsmål og gjennomføringsplan.
Planene skal være forankret i klubbens strategi.
Hovedstyret ønsker derfor å definere noen felles styringspunker som vil være overodnet for alle idrettene i klubben.

Basert på arbeidet som over 70 trenere og lagledere deltok i under Klubbseminaret i mars så har Hovedstyret oppsummert dette arbeidet slik;

Likeverd mellom idrettene
Opp til 15 år skal alle våre utøvere ha lik uttelling på en treningstime uavhengig av idrett.
Dvs at trenere ikke har lov å favorisere utøvere som «kun» driver med èn idrett
Felles basistreninger
En beskrivelse og retningslinjer for felles basistreninger innenfor- og på tvers av idrettene.
Retningslinjene lages for å gi trenere og klubb et verktøy i arbeidet med treningstider og andre praktiske forhold.
Retningslinjer for topp-satsing
Gruppenes planer for topp-satsing skal baseres på egenutviklede spillere
Gruppenes planer om topp-satsing skal hvert år forankres av hovedstyret, bl.a. gjennom budsjettarbeidet.
«Sotra Kompis»
En beskrivelse og retningslinjer for hvordan alle idrettene hver for seg og i sammen skal tilrettelegge for utøvere som først og fremst vil drive med idretten for vennskap og sosial aktivitet
Fellesmøter mellom idrettene
Hovedstyret vil beskrive og lage retningslinjer – og også ta initiativ til fellesmøter mellom idrettene for evaluering av sportsplanene + tilrettelegge for økt samarbeid.
 
Her oppfordrer vi alle våre trenere og lagledere - og spesielt de som deltok på Klubbseminaret i mars - om å gi innspill (ris og ros) til hovedstyrets oppsummering.
Vi har stor tro på at disse føringene i sportsplanene vil gi klubben en enda bedre bredde og et enda større potensiale i fremtidens topp-satsing.
 
«Vi har stor tro på at disse føringene i sportsplanene vil gi klubben en enda bedre bredde og et enda større potensiale i fremtidens topp-satsing» sier Styreleder i Hovedstyret, Rikard Toft Ledang, og som roser innsatsen til alle som deltok denne helgen.
"Det var veldig nyttig å ha en slik samling med både erfarne styre og tillitspersoner i klubben, og alle de nye kreftene som har valgt å bruke av sin frivillighet på Sotra Sportsklubb i året som kommer.
Vi er heldige som har så mange kompetente krefter i styret og gruppene i klubben" avslutter Rikard.
 
Styrets arbeid videre blir å lage en handlingsplan for årene 2018 - 2023
 

 

SØNDAGEN

Søndag formiddag kom også resten av våre gruppemedlemmer og deltok på en fellesseanse med innlegg fra Anders Feltnes og Trond Mohn

Anders begynte i Sotra Sportsklubb 1.mai i år som Sportslig leder for håndballgruppen.
Gjennom dette arbeidet ønsker Anders å sette fokus på klubbens hovedmål; "FLEST MULIG - LENGST MULIG"

Dette ble også tema denne søndagen, og hvor frafallet i 14/15 års alderen er noe av det som Anders vil ta tak i.

På ettermiddagen fikk vi gleden av å hilse på Trond Mohn, som kom på direkten fra Italia.
Trond ga oss en god innsikt i hva han selv er opptatt av innen idretten, og hvilke egenskaper hos idrettslagene han setter pris på.

Han åpnet opp for mange gode spørsmål fra en ellers meget lyttende forsamling.
Halveis på spøk og halveis i alvor avsluttet han med å lansere sammenslåing av de to beste herre-lagene i fotball på Sotra.

"Kanskje det kan være veien videre for fotballens del - både for bredden og toppen" avsluttet han.

 

Oppslagstavle

 

Medlemsinformasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift