Lyst til å bli Energikonsulent?

Kurset gir generell innføring i praktisk og teoretisk tilrettelegging av fysisk aktivitet for barn og unge med ulike utfordringer. Du vil få grunninnføring i emnene psykiatri, funksjonshemminger og praktisk kunnskap i treningsarbeid. Kurset gir deg kompetanse for å jobbe som støttekontakt med fokus på fysisk aktivitet(treningskontakt) i alle kommuner i Hordaland.

Mål for kurset:

Energikonsulentene vil bli trygg på å videreføre og skape positive opplevelser ved hjelp av idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for barn og unge. EBU har som mål å hjelpe barn og unge i behandling å finne gleden ved å være i fysisk aktivitet. Energikonsulentene skal hjelpe barna med å fortsette med fysisk aktivitet når de kommer tilbake til sitt hjemmemiljø. Som energikonsulent kan du jobbe med enkeltindivid eller gruppe, gjerne i samarbeid med idrettslag eller andre lokale aktivitetsleverandører.

 

Målgruppe:

• Personer med interesse for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, som ønsker å jobbe med barn og unge

• Trenere og medlemmer i idrettslag og turlag

• Personer som arbeider som støttekontakter i Hordaland

• Ansatte innen barne- og ungdomspsykiatri, helsetjeneste, aktivitetsledere og fritidsledere

 

Kursinnhold:

• Treningslære, treningsledelse, motivasjon og relasjonsbygging

• Barne- og ungdomspsykiatri

• Barn og unge med ekstra behov for tilrettelegging

• Enkel innføring i anatomi og kosthold

• Ulike aktiviteter, ute og inne

• Kort skriftlig hjemmeoppgave

 

Kurssted og tid:

25.–27. mai og 31. mai. Energisenter for barn og unge, Haukeland universitetssjukehus, Haukelandsbakken 15

Påmelding gjøres via Idrett Bergen Sør sin hjemmeside www.idrettbergensor.no. Kursavgift blir dekket for opp til 5 stk fra Bjarg. Meld deg på og få utvidet din generelle trenerkompetanse med denne spesialiseringen.

https://www.idrettbergensor.no/artikkelmal/article/1464608

Ta kontakt med Even Haganes i Idrett Bergen Sør. Epost: even@idrettbergensor.no evt. tlf 451 40 071 for spørsmål.

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift