Dårlige baner og manglende kunstgresskapasitet, hva skjer?

Hva er status i arbeidet med å forbedre forholdene på Sofiemyr stadion og -kapasiteten på kunstgress i vårt område?

Toppseriekampen mellom Kolbotn og Lyn ble avlyst lørdag 21 april på grunn av dårlige baneforhold. Hva gjør Kolbotn idrettslag med dette?
Sofiemyr stadion er et kommunalt anlegg men idrettslaget er selvfølgelig ikke helt uten ansvar. Vi skal i samarbeid med kommunen gjøre alt vi kan for at dette ikke skal skje igjen, men det må på plass en mer langsiktig løsning

Kolbotn idrettslag har en anleggskomité som leverte anleggs-plan til Hovedstyret i november 2017. Planen ble godkjent og sammensetningen av anleggskomiteen kan dere lese om på vår hjemmeside. Alle grupper i idrettslaget har vært involvert i behandlingen av anleggs-planen og det er et samlet idrettslag som står bak planen og de prioriteringer som er angitt.
Følgende er de 8 første prioritetene:
1.Sofiemyr Crossover (Ny stor hall i Sofiemyr idrettspark)
2.Kunstgress på Sofiemyr stadion primært med undervarme
3.Sofiemyr kunstgress etableres som ny bane for toppseriespill for kvinner med tribuner garderober og undervarme
4.Beholde og vedlikeholde garderobe og toalettbrakker ved Sofiemyr kunstgress inntil ny hall er på plass
5.Lys på Tømtebanen
6.Utvidelse til 11-er bane samt kunstgress på Tømtebanen
7.KIL må arbeide for at svømmehallen (i Kolbotn sentrum) får større og flere baner enn i dag.
8.Kunstgress ved Hellerasten ungdomsskole

Kunstgressbaner er altså sentralt i anleggsplanen og komiteen har nedsatt en gruppe som spesielt skal vurdere hvordan kunstgresskapasiteten kan økes. Gruppen skal vurdere alternativer og den skal kostnadsberegne disse. Det er flere utfordringer som må løses, kostnader er det ene, Fotballforbundets krav er et annet, gummigranulat og miljøhensyn er viktig og for Sofiemyr stadion så er dette et anlegg som også benyttes som friidrettsstadion så dette må også hensyntas i prosessen.

Det er som vist tydelige prioriteringer i anleggsplanen og for idrettslaget har det vært viktig at Oppegård idrettsråd har fått del i prioriteringen. Det er idrettsrådets prioriteringer som kommunen primært forholder seg til. I 2020 etableres Nordre Follo kommune og Kolbotn Il og Oppegård idrettsråd er samstemte i at det må noen prioriteringer til. Det vil bli synlig i den kommende temaplanen for den nye kommunen.

Den nye kommunen vil fortsatt ha en mindre dekning på anlegg enn storparten av de andre kommunene i landet. Kolbotn idrettslag skal være proaktive og konstruktive i dialog med andre for å utvikle anlegg til det beste for både bredde og topp

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift