Innkalling til ordinært årsmøte i Oslo KFUM

Oslo KFUM avholder sitt årsmøte 24. mai kl. 19.30 i klubbstua i KFUM hallen.

INNKALLING TIL ORDINÆR ÅRSMØTE 2018

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Oslo KFUM torsdag den 24. mai 2018 kl. 19.30
i KFUM-Hallen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes hovedstyret ved undertegnede skriftlig pr brev eller mail innen 10. mai 2018.  

Saksdokumenter vil være tilgjengelig i KFUM-hallen fra den 18. mai 2018.

 

Med vennlig hilsen

 

Thor-Erik Stenberg
Sekretær

Mail; tes@kfum-kam.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift