Årsmøtet 2017

Det ble rekordoppmøte på klubbens Årsmøte. Hele 213 stemmeberettigede og enda flere totalt møtte opp i Straume Forum. Men - det ble en lang kveld....

 

Årsmøtet for 2017 ble holdt i Indremisjonens nye lokaler i Idrettsvegen. 
Styret hadde grunn til å tro at det ble et godt fremmøte og at vi derfor trengte et stor lokale, men det var likevel en del som ble overrasket over at vi trengte nesten alle 250 stolene som var satt ut.

Etter å ha brukt nesten 1 time på å godkjenne årets Agenda så var det nok mange som skjønte at det ville bli en lang kveld.

Marit Pedersen fra Bergen Svømmeklubb ble valgt som kveldens møteleder. Berit hadde nok heller ikke sett for seg at det skulle bli behov for nattmat, men hun loset årsmøtet trygt i havn.

Det var i forkant sendt inn 6 saker til Årsmøtet - noe som også er ny rekord. Sakene omhandlet alt fra forslag om utskillelse av fotballgruppen til forslag om kostpriserpriser i kiosken for alle våre medlemmene.
Nesten alle sakene ble nedstemt eller videresendt til Hovedstyret for behandling. Eneste saken som fikk årsmøtets flertall var forslag om å opprette et konfliktutvalg. Årsmøtet applauderte Annlaug Trellevik sitt forslag om å kalle det et Fair-Play utvalg som kan fokusere på forebyggende arbeid istedenfor. Hovedstyret fikk fullmakt til å jobbe videre med ideen.

Årets budsjett er det høyeste noensinne. Med totale inntekter på 31 mill blir det i 2018 også rekordstore budsjetter for idrettsgruppene, så det var kanskje ikke så rart at dette ble enstemmig vedtatt uten noen innspill og kommentarer.

Årets nye Hovedstyre ser slik ut;

Hovedstyre

Styreleder                                                                  Rikard Ledang
Nestleder                                                                   Cecilie Dahl
Styremedlem/Fotball                                                 Kenneth Lervik
Styremedlem/Håndball                                              Stian Mikkelborg
Styremedlem/Turn og Dans                                       Frid Sage
Styremedlem/Friidrett/Boksing/Basket                      Per Magne Handegård
Styremedlem                                                              Siv Carlsen
Styremedlem                                                              Øystein Bredholt
Styremedlem                                                              Svein Olav Sørensen
Varamedlem                                                               Anders Greni
Varamedlem                                                               Lisbeth Hjelle

Idrettsgruppenes ledere har etter årsmøtet jobbe videre med valgkomiteen for å sette sammen de forskjellige gruppene.
Håndballgruppen har hatt særdeles mye på seg i forbindelse med GjensidigeCup i ukene etter årsmøtet, så her gjenstår ennå litt arbeid før gruppen er komplett, mens alle de andre gruppene er ferdig satt sammen;

 

FOTBALLGRUPPEN  
Leder Kenneth Lervik
Nestleder Per Morten Flatebø
Senior herre Simen Birkelund
Senior kvinne Stine Hesjedal
Ungdom Henning Osa
Barn Yvonne Johnsen
Arrangement Marita H Andresen
Dommer Matias Takle
   
HÅNDBALLGRUPPEN  
Leder Stian Mikkelborg
  Camilla Lokøy Kvamme
  Paal T Lilletvedt
  Terje Strømme
  Stian Andre Larsen
   
TURN & DANS  
Leder Frid Sage
Nestleder Birthe Nipen Larsen
Økonomi Ulf Lundekvam
Mysoft og breddepartier Vibeke Nesse
Arrangement Jannicke Steinsland
Tropp Gunn Mari Høyem
Apparatturn Helge Tøssebro
Dans Emilie Hauge
Vara Anders Greni Askeland
   
BOKSING  
leder Glenn Bjærum
nestleder / økonomi  Michael Back
medlem Bjørn Tore Helle
trener repp. Henrik Aasen
Dommer ansvarlig Jan Erling Olsen
   
   
FRIIDRETT  
Leder Per Magne Handegård
  Sissel Tangerås
  Ove Sekkingstad
©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift