Sportsplan for fotball

Fotballavdelingens sportslige utvalg arbeider med en sportsplan. Dette er en samling av prinsipper, prosedyrer og oppgavebeskrivelser for hvordan det sportslige arbeidet i fotballavdelingen skal foregå.

Etter tidligere forsøk på å utarbeide en sportsplan i form av et offisielt dokument, har man nå gått over til å presentere materialet som en navigerbar samling av frittstående artikler. Målet er at man lettere skal finne informasjon som man trenger. Sportslig utvalg ønsker all tilbakemelding velkommen, og håper at denne sportsplanen kan bli et utgangspunkt for en bedre struktur på arbeidet i fotballavdelingen.

Sportsplanen finner du her: https://sites.google.com/nidelv-il.no/nidelvilsportsplanfotball/start.

Kontingent 2017

 
Medlemskontingent 2018 Nidelv il
Medlemskontingenten skal nå være sendt ut til alle. Håper du betaler din kontingent så snart som mulig slik at vi kan opprettholde et godt tilbud for barn og unge i vårt nærmiljø. På forhånd takk !
Ubetalt beløp: 105000
Ubetalt antall: 325
Betalt beløp: 164500
Betalt antall: 456
 

Instagram - @NidelvIdrettslag

Tempe Idrettsanlegg

           Weather Underground PWS ISRTRNDE47

Idrettsbingo

SMS "Grasrotandel 947307576" til 2020


©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift