Oppdatert 6 April Gjensidige Cup, Oppgavekortet. Frivillige og deres oppgaver

Får ikke lastet opp ny liste til 123 klubb, har laget alternativ link i stedet. Her kan dere søke på navn eller mobilnummer for å finne ut hvilke oppgaver og tidspunkter som dere er satt opp på. De fleste vet dette allerede, men ta en ekstra sjekk da det er gjort noen endringer i prosessen. Dere vil også finne navn på leder for din gruppe. Vi mangler personell på noen poster og håper noen kan melde se, se dokument for personellbehov. PS. Vi har alltid behov for noen i "reserve" også som vi kan kontakte ved akutt behov.

Oppslagstavle

 

Medlemsinformasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift