Mange sterke navn i styrene i Avaldsnes

Det er mange sterke navn blant de som ble valgt inn i styrene til Avaldsnes på årsmøtet tirsdag. Mellom 40 og 50 personer ble banket inn til ulike oppgaver i idrettslaget det kommende året. I tillegg kommer alle trenere, ledere og foreldrekontakter på lagene i U-avdelingene. Disse er satt opp tidligere, og ble ikke valgt på årsmøtet.

Hovedstyret  (bildet) i Avaldsnes består av ni medlemmer. Fem velges på årsmøtet. I tillegg kommer lederne i håndball, fotball, barn og anleggsutvalget. An ni medlemmer gikk fem personer ut av styret på tirsdagens årsmøte. De som sitter igjen fra det gamle styret er leder Helge Gaard, nestleder Ynskje Kaldheim, Leif Idar Langelandsvik (leder håndball) og Geir Heimdal (leder anleggsutvalget).

De nye medlemmene i hovedstyret er Hans Eike, Lise Lotte Austevik, Nils W. Krogh, Line Bratthammer (leder barneavd.) og Hallgeir Broen (leder fotballavd.). Sistnevnte har også tidligere erfaring fra hovedstyret, da han ledet fotballavdelingen for i 2016.

Leif Idar Langelandsvik var ikke på valgt som leder av håndballavdelingen, mens Line Bratthammer overtar ledervervet i barneavdelingen. Geir Heimdal fortsetter som leder av anleggsutvalget.

De ulike styrene har slik sammensetning:

Hovedstyret:
Leder                                Helge S. Gaard,             Gjenvalg 2 år
Nestleder                          Ynskje W. Kaldheim,      Gjenvalg 1 år
Styremedlem                    Hans Eike, ny,                Ny, 1 år
Styremedlem                    Lise-Lotte Austevik,        Ny, 1 år
Styremedlem                    Nils W. Krogh                 Ny, 1 år
St.medlem avd. barn        Line Bratthammer          Ny, 2 år
St.medlem Fotball            Hallgeir Broen                Ny, 2 år
St.medlem Håndball       Leif Idar Langelandsvik   Gjenvalg, 1 år
St.medlem anlegg           Geir Heimdal                   Gjenvalg, 1 år

Fotballavdelingen:
Leder                                 Hallgeir Broen                 Ny, 2 år
Sekretær                           Gørill Kleppa                   Gjenvalg, 1 år
Sp.leder barn                    Kjersti Jakobsen              Gjenvalg, 1 år
Sp.leder ungdom                            :             
Sp.leder senior :               Stian Eikesdal                 Ny, 2 år
Styremedlem                    John Vidar Hevrøy          Ikke på valg
Styremedlem                    Sverre Hebnes                Gjenvalg 1 år
Styremedlem                    Stian Thime Skeie           Ny, 2 år
Styremedlem                    Svein Arne Pedersen      Ny, 1 år
Styremedlem                    Bente Velde                     Ny, 1 år

Avdeling Barn (Idrettsskolen):

Leder                                 Line Bratthammer          NY, 2 år
Nestleder                           Hanne M. Steinkjellå     Ny, 1 år
Sekretær                            Åse Larsen                    Gjenvalg, 2 år
Sportslig leder                   Geir Vikse                      Gjenvalg 1 år

Håndballavdelingen:  (fordeler sine verv internt)
Leder                                Leif Idar Langelandsvik   Gjenvalg, 1 år   
Sp.leder ungdom              Frode Utvik                      Gjenvalg, 1 år   
Styremedlem                    Frank Sande                    Ikke på valg
Styremedlem                    Tor Sigfred Engedal        Gjenvalg, 1 år
Styremedlem                    Per Ejnar Thomsen         Ny, 1 år
Styremedlem                    Elin Matland                    Ny, 2 år
Styremedlem                    Mari Knutsen                   Ny, 2 år
Styremedlem                    Katrine Sund                   Ny, 2 år

Anleggsutvalg:
Leder                                 Geir Heimdal                 Gjenvalg 1 år
Medlem:                             Harald Thime Skeie      Gjenvalg
Medlem:                             Jan Simonsen               Ny
Medlem:                             Jan Kåre Midtun           Ny
Daglig leder tiltrer også utvalget

Kontrollkomite :              
Leder                                  Steinar Hetland                Gjenvalg, 1 år
Medlem:                             Thore Østensen               Gjenvalg, 1 år
Varamedlemmer                Odd Henry Dahle              Ny, 1 år
                                           Inger Utvik                        Ny, 1 år

Arkiv- og diplomkomite:
Leder/ arkivar                   Leiv Magne Nordnes                                    
+ 1 representant fra hver avdeling

 

Neste Kamper


AVALDSNES - RØA

Søndag 1. juli kl. 15.00

Støtt oss med Grasrotandelen

Oppgi organisasjonsnummer: 971 346 612

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Eat Move Sleep ambassadør

http://www.eatmovesleep.no/


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift