Gina tildelt honorært stipend

Les begrunnelsen her

Vår mangeårige leder Gina Blomberg mottok for kort tid siden et honorært stipend fra NFF Hordaland. 

 

I begrunnelse for tildelingen av stipendet heter det: 

"Gina ble rekruttert inn til fotballstyret i IL Kvernbit i 2008, etter at det gikk rykter om en engasjert kvinne i FAU med en noe manglende evne til å si nei. Denne evnen skulle i årene som fulgte vise seg å være totalt fraværende, og siden har det bare ballet på seg.

Hun har blant annet hatt følgende verv i klubben:

  • Medlem av fotballstyret siden 2008.
  • Nestleder, fotball i to perioder (2009-2010 og fra 2015-).
  • Leder, i fotballgruppen mellom 2010-2015.
  • Styremedlem i hovedlaget siden 2011, der hun parallelt har fungert som utdanningsansvarlig.
  • Leder i hovedlaget siden 2013-.

Gina kom videre inn som tillitsvalgt i NFF Hordalands lederkomitè i 2013. Her markerte hun seg raskt som en meget engasjert og dyktig frivillig, som har lagt ned et stort arbeid på kretsens fotballederkurs og andre tiltak rettet mot klubb- og lederutvikling. Hun har videre stått frem som en dyktig veileder i kretsens arbeid med NFF Kvalitetsklubb, etter at dette ble innført i norsk fotball våren 2014.  

For Gina er ingen oppgave for stor og ingen for små. Hun har vært både lagleder, foreldrekontakt, Fair Play-ansvarlig, dugnadsansvarlig for klubbens juletresalg, ansvarlig for TINE Fotballskole, samt bidratt sterkt under Kvernbit Cup (der hun har feiret ganske mange bursdager i sekretariatet!).

Som leder brenner hun for at jenter skal ha samme muligheter som guttene. Hun er spesielt god på organisasjon – og som hun pleier å si det selv: jeg kan ikke nødvendigvis så mye fotball, men jeg er god på ledelse. Dette kan bekreftes av oss rundt henne.

Hun har de seneste årene vært viktig i klubbens arbeid med NFF Kvalitetsklubb, der hun har sørget for å få med seg hele styret på ulike lederkurs og klubben som sådan engasjert i dette viktige arbeidet.

Hun går foran som et forbilde når det gjelder dugnadsinnsats, med en enorm kapasitet og stor gjennomføringsevne."

 

Vi gratulerer!

Grasrotandelen

Hovedsponsor

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift