Staker ut kursen for jentefotballen

Engasjement for jentefotballen i Sotra Sportsklubb

Bilde; Roy Nymark, Svein Olav Sørensen, Espen Hanuren, Vidar Kleppe, Torstein Pedersen, Stine Hesjedal, Lars Erik Løvås. Anne Bjørsvik og Dan Christensen deltar også

 

Staker ut kursen for jentefotballen

En bredt sammensatt arbeidsgruppe med engasjement for jentefotballen i Sotra Sportsklubb, jobber for tiden med mål og planer for jentefotballen i klubben. I sammensetningen av gruppen har vi vært bevisst på å få med deltakere både fra barne-, ungdoms- og seniornivå samt fra gruppestyret i fotballen. Sportslig utvalg leder arbeidet, som er forankret i fotballstyret. Administrasjonen deltar også, det samme gjør trenerkoordinator i klubben.

 

Formålet med arbeidet er langsiktig og handler om å gjøre jentefotballen større, bedre og mer robust. Det handler om rekruttering fra tidlig alder og å øke antallet jenter som spiller fotball, om å løfte fram trenere og spillertalenter og sikre at færrest mulig gir seg i ung alder. Gruppen har hatt to arbeidsøkter og det legges opp til to eller tre til. Planen er at det skal komme noen langsiktige målsetninger og konkrete tiltak ut av dette, som "alle" kjenner til og som vi kan jobbe sammen om å realisere i årene som kommer.

 

Samarbeid med andre grupper i Sotra SK har vært framme som noe som kan bidra til framgang, styrke tilhørigheten og kanskje minske frafallet. Kanskje kommer det noe ut av arbeidet som andre enn jentefotballen kan ha nytte av også.

 

 

 

Svein Olav Sørensen (SU) 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift