Årsmøte Langhus IL Fotball 13. mars 2018 - innkalling

Årsmøte etter 2017 holdes tirsdag 13. mars kl 1900 i klasserommet i Langhushallen. Forslag til behandling må være styret i hende senest 2 uker før.

Til medlemmene i Langhus IL Fotball

Langhus, 12.februar 2018

Innkalling til årsmøte i Langhus IL Fotball

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Langhus IL Fotball.

Årsmøtet avholdes den 13. mars kl 1900 i klasserommet i Langhushallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27. februar til langhus.fotball@gmail.com. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.langhusfotball.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Følg oss!

Kontigent/treningsavgift

 
Kontingent og treningsavgift 2018
Vi ber alle om å betale treningsavgiften så fort som mulig.
Ubetalt beløp (ca): 447765
Ubetalt antall: 200
Betalt beløp: 1010950
Betalt antall: 464
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift