ÅRSMØTE FRIIDRETT 27.2.2018 kl. 18

Årsmøtet i Byåsen IL friidrett holdes på Dalgård tirsdag 27.2.2018. Møtestart er kl. 18. Velkommen alle som har anledning. Det er behov for nye og flere styremedlemmer. Trenere og økonomi er på plass. Les mer for innkalling.

Årsmøtet avholdes tirsdag 27. februar 2018 kl 1800 på Dalgård idrettsanlegg, store møterom.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret v/leder Roald Nyborg senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift