FGI Fotball innkaller til ÅRSMØTE 20/2 kl 19:00

Det innkalles herved til årsmøte i fotballen tirsdag 20 februar kl 19:00 i Anfield Møterom.

FGI Fotball innkaller til

ÅRSMØTE

Torsdag 20. februar kl. 19:00-20:00

Klubbhuset på Knudamyrå - Anfield

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Årsberetning FGI Fotball 2017

3. Aktivitetskalender FGI Fotball 2018

4. Kvalitetsklubb-prosjekt

5. Oppmannshåndbok FGI Fotball

6. Innkomne saker

7. Fotballstyre/fotballutvalg 2018

Alle stemmeberettigede må registreres før årsmøtet starter.

Frist for innmeldelse av eventuelle saker til behandling må meldes styret i FGI  Fotball v/leder innen mandag 10.02.18.

Sakene/forslagene skal være begrunnet og dokumentert. Saker som ikke er begrunnet på en skikkelig måte blir ikke tatt med. Saker skal ikke fremmes anonymt. 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Hvis man er usikker om man har betalt medlemskap, så vennligst ta kontakt med daglig leder Daniel Egge Roux på mail. 

Saksliste og saksdokumenter blir lagt ut senest dagen før møte: 19.2.18. 

På årsmøte blir det ikke delt ut sakspapirer. Hver enkel kan laste ned og printe ut papirene før møtet.

Stavanger, 06.2.18

Sten Johnsen

På vegne av styret i FGI Fotball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift