Innkalling til årsmøte tirsdag 6. mars 2018

Årsmøte for driftsåret 2017 avholdes tirsdag 6, mars kl. 19.00 på Klubbhuset. Saker som ønskes behandlet under innkomne forslag må være styret i hende senest 20. februar.

Årsmøte er klubbens høyeste organ og legger føringer for styrets arbeid det neste året. Årsrapporter og regnskap legges ut på klubbhuset uken før årsmøte.

Årsmøte behandler:

1. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
2. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag og saker.
4. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100
5. Vedta idrettslagets budsjett for 2018
6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
8. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Styremedlemmer, som er ledere i de avdelinger årsmøte til en hver tid oppretter. I tillegg velges leder i anleggsutvalget.

d) Kontrollkomite bestående av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
e) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. (se under Kvalitetsklubb/klubbhåndbok på vår hjemmeside)

Neste hjemmekamp håndball 2. div.

AVALDSNES - URÆDD

Håvikhallen

Lørdag 13. januar kl. 17.00

 

 

 

 

 

 

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift