DELTAKELSE PÅ BJARG FOTBALLAKADEMI GIR RETT TIL FORELDREFRADRAG

Skatteetaten bekrefter at deltakelse på Bjarg Fotballakademi gir rett til foreldrefradrag. Vi gjør oppmerksom på at man som forelder har krav på fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn som du bor sammen med som er 11 år eller yngre, herunder fotballfritidsordning.

Bjartg Fotballakademi.jpg

De ordinære skolefritidsordningene ved offentlige og private skoler (SFO) rett før og rett etter skoletid regnes som pass og stell av barn som gir rett til foreldrefradrag. Idrettsfritidsordning og lignende rett etter skoletid har mye til felles med tilbudet i skolenes SFO, men har organisert fysisk aktivitet i stedet for fri lek, kurs i maling, sjakk, museumsbesøk osv. Skattedirektoratet har besluttet at fritidsordninger av tilsvarende art som SFO rett etter skolen også må anses som pass og stell av barn med mer rett til fradrag for utgiftene. Foreldrefradrag gis normalt ikke for barn som har fylt 12 år. Følg pekerne nederst for utfyllende informasjon fra Skatteetaten om dette.

Bjarg rapporterer ikke dette til Skatteetaten, men du kan likevel kreve fradrag under post 3.2.10 i selvangivelsen.

Dette gjelder basiskostnad for Bjarg Fotballakademi (Fotballfritidsordning) på 850 kr/mnd ? og 450 kr for august 2017.

Du må kunne dokumentere kostnadene dersom Skatteetaten ber om det.

Hvis det blir behov for ytterligere bekreftelse vil Bjarg bidra, men du må da ta kontakt med kasserer i IL Bjarg Fotball.

>> Fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende gir foreldrefradrag (Skatteetaten)

www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Foreldrefradrag-for-legitimerte-utgifter-til-pass-og-stell-av-barn/

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift