Årsmøte i Styrkegruppen

Torsdag 1. februar kl. 19.00 i Flaktveithallen

Dagsorden:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigete
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent, protokollunderskrivere og tellekorps
  4. Behandling av gruppens årsmelding
  5. Behandling av gruppens foreløpige regnskap
  6. Behandling av innkomne forslag
  7. Behandling av forslag til gruppens budsjett for 2018
  8. Valg av personer som foreslås som til gruppestyret
  9. Valg av personer som foreslås som gruppens representanter og vara til Hovedstyret
  10. Valg av valgkomité

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (§ 3 i vedtektene).

Saker meldes til remy@flaktveitik.no

Styrkestyret i Flaktveit Idrettsklubb

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift