ÅRSMØTE I HANA IDRETTSLAG

Dato 27.2. 2018 Kl. 18.00 Sted: Klubbhus

ÅRSMØTE 2017

Dato 27.2. 2018 Kl. 18.00     Sted: Klubbhus

Dagsorden:

Sak 1          Åpning av årsmøtet

Sak 2          Konstituering

Sak 3          Årsrapport 2017

Sak 4          Regnskap 2017

Sak 5          Forslag

Sak 6          Kontingentsatser 2018

Sak 7          Budsjett 2018

Sak 8          Organisasjonsplan

Sak 9          Innkomne forslag

Sak 10        Valg

Sak 11        Avslutning

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret senest 2 uker før årsmøte til dagligleder@hana-il.no  Husk at forslag skal være skriftlige og signert.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift