Innkalling til årsmøte for skigruppa

Årsmøte for skigruppa i IL Trysilgutten avholdes på Trysil-Knut Arena mandag 26.02.2018 kl 19.00.

Agenda for årsmøtet:

1. Åpning av årsmøtet
2. Godkjenning av dagsorden og innkalling
3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen
4. Årsmeldingen 2017
5. Regnskapet 2017
6. Forslag til budsjett 2018
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Avslutning

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 19.2.2018 til helge.bonden@skistar.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på gruppens hjemmeside/facebookside.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i IL Trysilgutten, Skigruppa.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift