Innkalling til årsmøte i Sola fotballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Sola fotballklubb. Årsmøtet avholdes den 22 februar 2018 kl 1900 på Cafe Corner i klubbhuset

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8. februar 2018 til post@solafotball.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.solafotball.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Sola Fotballklubb

Info

Baneoversikt

Samarbeidspartnere

Grasrotandelen

Samarbeidspartnere

Sosiale medier

Sola Cup