Årsmøte 28.2.

Ordinære årsmøtesaker.

 

Innkalling til årsmøte
Stjørdals-Blink Fotball
 
28. februar 2018 kl. 18:00 i Sparebank 1s lokaler (Kjøpmannsgata).
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt til styret ved styreleder på e-post thomas@pretor.no innen 14. februar 2018.
 
Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 21. februar 2018.
 
 
Foreløpig agenda:
 
  1. Lagets årsmelding
  2. Regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Kontingent / budsjett
  5. Valg til styret

 

Klubben har til info ikke hatt fungerende valgkomite / kontrollkomitè i 2017.

Sosiale medier

@blinkfotball

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift