Det innkalles herved til ÅRSMØTE i FREDRIKSTAD KAJAKKLUBB

TIRSDAG 6 FEBRUAR KL 18.00 på Idrettens Hus, Østfoldhallen.

Alle medlemmer er velkommen og har talerett, forslagsrett og stemmerett.

Saksliste blir kunngjort på hjemmesiden og på FB siden senest 1 uke før møtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være skriftlige og sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Ta gjerne kontakt med noen i styret hvis du har spørsmål om hvordan forslag skal stilles.

Epost: fredrikstadkajakklubb@gmail.com

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte der vi snakker mer om årets planer, organisering og terminlisten 2018.

VELKOMMEN

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift