NFF Indre Østland inviterer sammen med Løten FK til Ungdomsfotballkveld onsdag 17. januar kl. 18-21!

Oppmøtet for kvelden er på Løten stadion, og det legges opp til en teoridel og en praksisøkt.

Instruktør på Ungdomsfotballkvelden er Anders Bronken. Målet er å forsterke budskapet rundt verdiene for ungdommene våre, og øke forståelsen for at et sett verdier også har en forpliktende virkemiddelside. 

Hensikten er at klubbene skal finne sin egenart og gi gode tilbud til alle sine ungdomsspillere, og at "lengst mulig - best mulig" er avhengig av god og differensiert aktivitet på feltet.

Sentrale temaer i kurset:

*) Fotball for alle.

*) Trygghet vs utfordringer+mestring = trivsel og utvikling.

*) Fair PLay - det handler om respekt

Ungdosmfotballkvelden gjennomføres for alle som har verv i barne - og ungdomsfotballen, og jeg håper at flest mulig deltar fra FL Fart.

Påmelding: tomhenning.hovi@fotball.no

Dere ser forøvrig hele invitasjonen i vedlagte word-fil.

Lykke til:-)

- frode -

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135