Ole Martin Ask - æresmedlem i Batnfjord IL

Under Årsfesten i Batnfjord IL ble Ole Martin Ask utnevnt til æresmedlem. Her kan du lese styrets begrunnelse.

Æresmedlemmet har hatt et betydelig og kontinuerlig engasjement i Batnfjord IL - fotball - siden han startet som aktiv fotballspiller på 70-tallet. Han har hatt alle roller i laget; aktiv spiller, helt til kranglete knær tvang ham til å legge opp som A-lagsspiller, trener, lagleder og lederverv.

Æresmedlemmet har vært en synlig og engasjert del av laget. Han har tatt initiativ og gått først for å få med seg andre. Det være seg både fotballfaglig utvikling, bygging av anlegg og inntektsbringende arbeid.

Vi har massivt belegg for å beskrive Æresmedlemmet som en driver og kontinuitetsbærer i Batnfjord IL. Når engasjement, drift og utvikling ellers har svinget, har han hele tiden vært med, med et stabilt høyt engasjement. Æresmedlemmet har vært med å dra lasset gjennom generasjoner. Batnfjord IL eksisterer ikke på grunn av Æresmedlemmet, men han har betydelig skyld i at vi er der vi er i dag. Han er utvilsomt en ildsjel - en slik ildsjel som norsk idrett og frivillighet bygges av.

Treneren/laglederen. Han har vært en engasjert far som har interesse, omsorg og evne til se andre - langt ut over sitt «private» ansvar. I år, etter år har han tatt trener- og laglederansvar i barne- og ungdomsfotball. Han har bygget nettverk til andre lag/klubber og etablert samarbeid for å utvikle både lag og enkeltspillere. Han har hentet impulser og ideer fra andre miljø om omsatt dette i eget lag. Han har sørget økonomisk mulighet- og vært reiseleder på cuper og turneringer. Han har støttet, veiledet og inspirert andre trenere og han kvier seg ikke for en god fotballdiskusjon - dette har han gjort i et miljø han oppholdt seg i daglig, uavhengig av egne oppgaver og plikter.

Byggeren. Æresmedlemmet har selvfølgelig hatt en rolle i prosjektene som har utviklet anleggene vår. Han har «aksje» i grusbanen, gressbanen, klubbhuset og kunstgressbanen.

Historikeren. Vi, litt yngre, i Batnfjord IL må ofte henvende oss til Æresmedlemmet for å få kunnskap om linjene tilbake, fordi det er relevant for beslutninger vi skal ta i dag. Dersom han aner at vi har glemt noe i vår moderne travelhet er han der og gir oss hint og påminnelser.

Arrangøren. Æresmedlemmet har i tretten år vært motoren i arrangementet Storlygar'n. Storlygar'n er en underholdningsfest som har blitt en viktig tradisjon i bygda, ut over Batnfjord IL sin drift. I alle år har Storlygar’n gitt vesentlig inntekt til laget.

Ildsjelen. Ved siden av det vi har beskrevet over har Æresmedlemmet lagt ned et umålelig arbeid for Dyregod-dagane. Batnfjord IL er deleier av foretaket som står bak, SUS i Gjemnes. Dyregod har blitt et veletablert arrangement - i «grunnmuren» for dette arrangementet er det minst en stor stein det står Ole Martin på! Han våget å bli med å realisere ideen, gikk først og dro med seg andre - slik han nettopp har gjort i Batnfjord IL.

Ole Martin har i hele sitt voksne liv valgt å dele nær sagt hele sin fritid (- og sikkert noe arbeidstid) for fotball, aktivitet og utvikling i sitt nærmiljø.

Styret i Batnfjord IL har vedtatt at Ole Martin heretter skal være æresmedlem i Batnfjord IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift