Ny Minihåndbok for klubben

Vi lanserer nå første utgave av klubbens Minihåndbok - eller kanskje vi heller skal si Klubb-ABC. Heftet er for alle våre medlemmer, foreldre, trenere og andre interesserte

Sotra Sportsklubb har en rekke klubbdokumenter som forteller hvordan klubben skal drives. De viktigste dokumentene er;

  • Visjon, mål og verdier
  • Klubbhåndboken
  • Sportsplanene

Disse 3 dokumentene alene inneholder lesestoff for en god fredagskveld, så for å gi våre medlemmer, foreldre, trenere og andre interesserte et kortfattet sammendrag av de viktigste elementene så har vi laget Mini-håndboken.

Mini-håndboken beskriver de viktigste områdene i de tre dokumentene, og med henvisninger til håndbok og sportsplaner for utdyping og nærmere beskrivelse av temaene.

Vi håper mini-håndboken blir tatt godt imot og at den blir lest av alle!

Samtidig har vi laget et eget hefte for Hospitering. Dette er et tema som mange føler forvirrende og er også et tema for lager grunnlag for mange diskusjoner. 
Gjennom heftet håper vi at klubbens hospiteringsregler blir lett forståelig for alle, og at alle våre trenere følger dette lojalt.

HEFTENE KAN LASTES NED ØVERST TIL HØYRE

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift