Mer kvalitet i Nymark IL

Prosessen mot å bli sertifisert som kvalitetsklubb på nivå 2 er i gang.

Nymark IL ble sertifisert som kvalitetsklubb på nivå 1 i september 2015.

Nivå 1 prosessen og kriteriene som skulle fylles bidro til positiv videre utvikling av klubben og det er derfor ønskelig å ta dette til et nytt nivå.

Vi søkte derfor om å få igangsette kvalitetsklubb prosess på nivå 2 i sommer. Søknaden ble raskt godkjent av NFF Hordaland.

Det ble avviklet et meget vellykket oppstartsmøte 24. oktober, hvor representanter fra Hovedstyret deltok sammen med representanter for alle gruppene samt andre nøkkelpersoner i klubben. Prosessen internt vil bli ledet av Hovedstyrets leder.

Kvalitetsklubbkonseptet tar sikte på å systematisere og heve kvaliteten på alle områder i en klubb og ansees å være et veldig positivt tiltak for videre utvikling av breddeklubbene.

Nymark IL oppfyller allerede en god del av kriteriene for nivå 2, men må jobbe videre med de kriteriene som ikke er oppfylt.

Kompetanseheving og utvikling vil bli sentralt i nivå 2 sammenheng slik det også var på nivå 1. Nymark IL har heldigvis en rekke flinke ledere/trenere/lagledere osv, men vi har likevel en del å jobbe med på dette punktet. Vi håper derfor at mange har lyst til å bidra til at klubben skal kunne nå kriteriene også på nivå 2.

Målsettingen er å bruke tiden frem til påske 2018 på prosessen med å oppfylle alle kriteriene og bli sertifsert på nivå 2.

Du kan lese mer om kvalitetsklubb-konseptet til NFF via https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift