Starter arbeid med damesatsing

Elverum fotball har i høst startet et arbeid som skal gå klubbens satsing på jenter og damer i sømmene. Arbeidsgruppa er nå i gang.

Etter at klubben tidligere i høst hadde seminar om fotball og jenter, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant seminardeltakerne. Blant de som svarte kom det fram en følelse av at jentene og damene i klubben ikke blir satset like mye på som guttene, og at de ikke har de samme forutsetningene for å lykkes.

Vilje og engasjement

Det kom også fram at det er vilje og engasjement tilstede i klubben for å satse på jentene, og at initiativet fra styret i sommer – som traff godt i forhold til det som rører seg ellers i norsk fotball – var etterlengtet og ble tatt godt imot.

I etterkant av dette har styret jobbet med å sette ned en arbeidsgruppe som i tiden framover skal jobbe med utgangspunkt i klubbens eksisterende strategiplan. De skal vurdere dagens satsing i Elverum fotball og komme med konkrete innspill til klubbens neste strategiplan. Gruppa skal se på de gode grepene i klubben, og vurdere eventuelle nye tiltak. Onsdag kveld ble det første møtet for arbeidsgruppa gjennomført.

Arbeidsgrupe damesatsingGruppe med ulike erfaringer

Sammensetningen i gruppa er både menn og kvinner som har ulik erfaring og bakgrunn i forhold til Elverum fotball. Ragne Hauge Harviken fra styret er leder av arbeidsgruppen, og med seg har hun Mari Gunnuldsen, Morten Nesby, Audun Mauricio Leikarnes, Bente Skogvang, Marianne Carlsson, Hege Eek og Kjetil Dyreng. I tillegg opprettes det en referansegruppe som skal støtte arbeidsgruppa. Den vil ledes av Stine S. Skjæret fra styret, som blant vil få med seg Trond Olav Rønningen, Per Steinar Krogsæther, Anders Bronken, Arild Schjølberg samt en spillerrepresentant fra A-laget og ny hovedtrener.

Arbeidsgruppa som ledes av Harviken, skal vurdere sportslig målsetting, og hvordan klubben må jobbe for å nå målene. Det skal også vurderes om det er konkrete tiltak som må ivaretas for jentene. Målet er å ha med flest mulig lengst mulig og å skape minner!

Generalsponsor

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift