Batnfjord IL - fremtidig behov for fotballanlegg - mandat vedlagt

Et eget forprosjekt skal nå vurdere fremtidig behov for fotballanlegg i Batnfjord IL og levere en anbefaling om hvordan behovet bør møtes.

Gruppa som skal gjennomføre forprosjektet består av Nils Martin Sæther(leder), Even Blakstad, Nils Myrvang, Margaret Nagel Harstad, Richard Aarø og Erik Hals.

Forprosjektet er tildelt et mandat fra styret i Batnfjord IL. Kort fortalt skal forprosjektet beskrive et fremtidig behov for fotballanlegg i Batnfjord IL og levere en anbefaling til styret om hvordan dette behovet bør møtes. Styret skal behandle forprosjektets anbefaling og levere en innstilling til årsmøtet 2018. Forprosjektet starter sitt arbeid i uke 43.

Styret vurderer det som riktig at forprosjektet gjennomføres av en gruppe på siden av daglig drift og ledelse i laget. Vi har lykkes med å etablere en kompetent gruppe og det er grunn til å tro at årsmøtet 2018 vil ha et godt beslutningsgrunnlag for å gjøre vedtak om fremtidige fotballanlegg i Batnfjord IL.

Vi kan forvente at forprosjektet vil henvende seg til flere i laget og styret oppfordrer alle til å bidra til at forprosjektet blir best mulig.

Mange takk til medlemmene i gruppa som bidrar med sin tid, erfaring og engasjement!

Styret i Batnfjord IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift