Sjur Århus overtar som leder for fotballgruppen

Fotballgruppen innstilte på at Sjur Århus overtar som leder for fotballgruppen etter at Trond Jetmundsen trakk seg for en uke siden. Hovedstyret støtter valget. Resten av fotballgruppen fortsetter som før.

26. september mottok hovedstyret en redegjørelse fra fotballgruppens leder Trond Jetmundsen om at han ønskte å trekke seg fra sine lederverv med øyeblikkelig virkning. 

Jetmundsen`s begrunnelse skyldes blant annet at han i lengre tid har opplevd kommunikasjonen mellom fotballgruppen og daglig leder som vanskelig i tillegg til at siste tidens saker i hovedstyret har vært utfordrende. 

I tiden etter Jetmundsen trakk seg fra sine lederverv, har hovedstyret i samarbeid med fotballgruppen jobbet for å finne en midlertidig løsning.

På ekstraordinært styremøte i hovedstyret, torsdag 5. oktober ble det informert om at fotballgruppen innstiller på Sjur Århus som fotballgruppens leder frem til neste ordinære årsmøte. Dette ble støttet og vedtatt av et enstemmig hovedstyre. Sjur vil dermed representere fotballgruppen i hovedstyret, som en såkalt observatør. Det vil si at han selvsagt har full møterett og uttalelsesrett – men at fotballgruppen mister sin stemmerett gjennom denne funksjonen – frem til neste ordinære årsmøte eller ved ev. innkalling til ekstraordinært årsmøte. 

For øvrig fortsetter fotballgruppens øvrige medlemmer som før, etter ovennevnte endring.

Det har allerede vært avhold oppklarende møter mellom økonomigruppen fra hovedstyret og fotballgruppen, hvor åpnere og tettere dialog har vært tema. Det jobbes positivt fra fotballgruppens side, daglig leders side, samt hovedstyret - for en best mulig kommunikasjon fremover.

Hovedstyret har tillitt til at fotballgruppen vil ivareta klubbens sportslige arbeide i tiden som kommer, under Sjur Århus sin ledelse. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift