MØTE I BYÅSEN IDRETTSLAG 1.11.

Byåsen IL inviterer avdelingsstyrer, trenere, ansatte og andre interesserte til møte 1. november i Nilsbyen kl. 19. Tema er anleggsutvikling, integrering og sportslig samhandling. Åpne program og påmelding starter etter høstferien. .

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products