Om kostnader ved å spille i Kåffa

Noen oppklarende kommentarer til oppslag i media.

​​Nettstedet DinSide.no hadde denne uka et oppslag om utgifter ved å spille fotball i ulike klubber. Saken ble også distribuert via dagbladet.no.

Blant klubbene det er innhentet opplysninger fra er KFUM-kameratene, og i oversikten som ble presentert, kom KFUM ut som den dyreste av klubbene for spillere under 9 år.

- Vi liker selvsagt veldig dårlig at vi framstilles som den dyreste klubben, men vi vet samtidig at det ikke medfører riktighet. Her er det, så vidt jeg kan skjønne, brukt helt ulike sammenligningsgrunnlag, opplyser daglig leder Thor-Erik Stenberg.

I oppstillingen til DinSide er det satt opp to kolonner – medlemsavgift og treningsavgift. Her står KFUM oppgitt med en medlemsavgift på kr. 1600,-

- Realiteten er at dette inkluderer både medlemsavgiften vår på 600 kroner og det som av en del andre kalles «treningsavgift» på 1000 kroner, sier Stenberg.

De første tre årene (5-7 år) er det ingen utgifter utover dette, med unntak av eventuell cupdeltakelse. Videre har klubben egne søskenrabatter og rabatt for barn av trenere/ledere. Se mer info her

Når barna blir eldre, vil det påløpe ekstra kostnader til «lagkassa». Denne summen vil kunne variere ut fra antall treninger, cupaktivitet, sosiale samlinger, innkjøp av utstyr osv. Her vil også lagene ha ulike modeller med tanke på om cuper inkluderes i årlige/halvårlige innbetalinger til lagkassa eller ikke.

Et anslag her vil ligge på mellom 1500-2500 kroner i barnefotballen (8-12 år). I denne summen kan det også ligge kostnader knyttet til to Enjoy-guider. Disse guidene har en verdi på kr. 275 pr/stk og er lagt opp til å kunne videreselges.

- Jeg har brukbar oversikt over kostnadsbildet i de andre klubbene rundt oss, og er trygg på at det ikke er dyrt å spille fotball i KFUM sammenlignet med hvordan det er andre steder. Det til tross for at vi ikke har en kommunal bane, men en egenfinansiert bane med undervarme, og dermed må legge avgift på treningstid til klubbens lag i og med at vi som klubb må ta kostnader ved fyring, måking, vedlikehold osv., sier Stenberg.

- I KFUM er det for tiden lite dugnad, med unntak av enkelte arrangementer og salg av nevnte Enjoy-guider. Vi oppfordrer imidlertid lagene til å initiere egen dugnadsaktivitet for å holde kostnadene nede, og også innhente sponsorpenger som for eksempel kan gi gratis eller rimelig klubbtøy, sier Stenberg.

Til dette med dugnad, kan det være verdt å vise til den nylig etablerte nettsiden www.idrettsdugnad.no – stiftet av Norges idrettsforbund.

Mer info om avgifter og klubbdrift finner du i vår egen klubbhåndbok.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift