Lederkurs for ungdom 15-19 år med mentorordning

Hedmark og Oppland idrettskrets inviterer til Lederkurs for Ungdom 15-19 år LILLEHAMMER Scandic Lillehammer hotel 27.-29. oktober 2017

Hedmark og Oppland idrettskrets inviterer til Lederkurs for Ungdom 15-19 år
 

   LILLEHAMMER

Scandic Lillehammer hotel

                            27.-29. oktober 2017

 

Kurset er for ungdom mellom 15-19år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, som for eksempel leder, trener, dommer eller i forbindelse med arrangementer.

 

Kursinnhold:

Kurset består av en undervisningshelg samt en oppfølgingssamling over en dag i 2018.

I tillegg skal deltagerne utføre en praksisoppgave (handlingsplan) i eget idrettslag
mellom første og andre samling. Deltagerne må således være medlem i et idrettslag.

 

Påmelding

Det er Eidskog Fotball som skal melde på en til fire ungdommer (15-19 år) til kurset. Er dette fristende eller du har spørsmål så ta kontakt med Bjarne Evensen i Eidskog Fotball på 901 64 218
Påmeldingsfrist: 1. oktober.

Mentor i eget idrettslag
Idrettslaget som deltakerne kommer fra, forplikter seg til å følge opp deltakerne i deres praksis og gi dem mulighet til å bidra i idrettslaget etter endt kurs. Oppfølgingen skal skje gjennom en mentorordning. Les mer om mentorordningen på de neste side.

Eidskog Fotball dekker kursavgift på 1000 kroner som omfatter mat og opphold under begge samlingene.  Alle må overnatte på hotellet.

 

Hva er en mentor og hvorfor mentordning?

En mentor er en person som sitter i idrettslagets styre eller undergruppas styre, som skal være støttespiller, veiviser, nettverkshjelper og pådriver for de/den unge lederen. Mentorens hovedoppgave er å støtte og veilede den/de unge lederne i arbeidet i eget idrettslaget. En mentor forplikter seg til å være mentor for en eller flere unge ledere i minimum 1 år.

 

Hva er en ung leder og hva kan en ung ressursperson bidra med i idrettslaget

En ung leder er en ressursperson mellom 15 og 19 år. Det kan være en jente eller gutt som er tilknyttet idrettslaget som utøver og/eller en ung person som ønsker å bidra med andre oppgaver i idrettslaget. Det er derfor viktig at idrettslaget – med mentoren i spissen - åpner noen dører og inviterer den/de unge lederne til å bidra med det de har lært på kurset etter første kurshelg. Den/de unge lederne utarbeider blant annet en handlingsplan i løpet av første kurshelg som skal gjennomføres i eget idrettslag. Handlingsplanen kan være et godt utgangspunkt for diskusjoner og møter mellom den/de unge lederne og mentor (idrettslaget), i tillegg til spørsmålene nedenfor:

  • Kan innspill fra den/de unge lederne bidra til at idrettslaget utvikler seg?

  • Kan den/de unge lederne se ting fra et litt annet ståsted?

  • Hvilke oppgaver kan de unge gjøre i klubben?

     

Hvordan kan klubben invitere unge (som kanskje har trappet ned) inn i andre oppgaver
i klubben.

Mange unge ledere har et brennende engasjement og ønsker å bidra i eget idrettslag, men noen synes det er litt vanskelig å komme i gang. Hvem skal jeg kontakte? Hvem skal jeg presentere handlingsplanen som jeg utarbeidet under kurset for? Hvor kan jeg få råd og tips? Målet er derfor at mentor og idrettslaget skal være støttespillere, veivisere, nettverkshjelpere og pådrivere for den/de unge lederne.
Det er derfor ekstremt viktig at mentor ikke avviser den/de unge lederne i starten av samarbeidet. Det kan ødelegge tillitten og forholdet mellom mentor og den/de unge lederne i fremtiden.

Mentorens rolle:

En mentor er
- en støttespiller slik at de unge blir bevisst sine egne ressurser og potensial
- en veiviser. Dette innebærer å gi råd og dele av sin erfaring fra arbeidet i idrettslaget.
- en nyttig nettverkshjelper og døråpner ved å gi tilgang til sitt eget nettverk (f.eks. idrettslaget)
- en pådriver og gi oppmuntring  og støtte i arbeidet med handlingsplanen.

 

Mvh

Eidskog Fotball

 

Følg oss på Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift