Dugnaden på klubbhuset

Vi vil i år som tidligere år arrangere dugnad på klubbhuset. Alle lag må minimum stille med to voksne. Det vil som tidligere være vasking, rydding og maling som er hovedoppgavene. Jo flere som stiller jo raskere går arbeidet. Dugnaden er 10/10 - kl 17:30.

Send beskjed til Erik og meg om du kan stille.

Anders

Portalen for påmelding til vårsemesteret  2018
i Turn-avdelingen

åpner 5.desember kl 19:00.

Vær rask, partiene fylles fort opp!

Velkommen til trening i uke 2-2018

TURNSTYRET

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products