Politiattest

Idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).


Hver enkelt må selv søke om politiattest via https://politi.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/.

Søknaden sendes elektronisk og behandlingstiden er 2 uker. Det må også fylles ut en bekreftelse på formålet med politiattesten. Skjemaet ligger vedlagt og er underskrevet av styreleder. Dette må fylles ut og sendes inn sammen med søknaden.


Attesten fremvises til Øyvind Buraas som har fått ansvar for å koordinere dette arbeidet i Veldre håndball. Han treffes på mail oburaas@hotmail.com eller telefon 41514519.


Styret i Veldre håndball har besluttet at alle trenere og lagledere skal fremvise politiattest innen 1.oktober.

 

For mer informasjon om politiattest i idretten, se lenken under;

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

 

Følg oss på Facebook!

Våre samarbeidspartnere:

 

Støtt opp om Håndballens verdier!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift