Dyregod-dagane 2017

Batnfjord IL har god dialog med arrangementskomiteen for Dyregod-dagane. Her er noen viktige punkter i forkant av Dyregod-dagane 2017.

Forholdet mellom Batnfjord IL og Dyregod-dagane er i hovedtrekk regulert i en leieavtale. Et viktig punkt i denne avtalen er at arrangementskomiteen skal invitere Batnfjord IL til samhandlingsmøte innen 5. august.

Dette møtet fant sted torsdag 3.august. Fra Batnfjord IL møtte Endre Dahlen, Karl Thomas Hals og Ole Solenes

Her er hovedpunktene som berører aktiviteten i Batnfjord IL:

Kunstgressbanen. Dyregod disponerer kunstgressbanen fra og med søndag 27. august, til og med mandag 4. september kl 1500.

Redskapshus. Dyregod disponerer redskapshuset fra og med lørdag 26. august, til og med onsdag 6. september kl 1800. Dette betyr at tråkkemaskin, traktor og redskap må flyttes ut senest fredag 25. august. (ansvarlige er Johan Martin, Karl Thomas og Endre). Dyregod har av praktiske hensyn tilgang til redskapshuset også i tiden før lørdag 26. august.

Treningsbane og del av gressbanen. Dyregod disponerer treningsbane og del av gressbanen fra og med onsdag 30. august, til og med mandag 4. september kl 1500.

Klubbhuset. Dyregod disponerer klubbhuset fra og med onsdag 30. august, til og med søndag 3. september.

Parktraktor - John Deer. Dyregod disponerer parktraktor etter nærmere avtale mellom Karl Thomas og Bjarne Rød.

Mange har flere hatter, både i Batnfjord IL og Dyregod-dagene, og oppdukkende spørsmål og utfordringer får gode løsninger på ulike måter. Det må være rom for kjappe avgjørelser og effektive løsninger - husk å orienter andre som kan bli berørt av dine avgjørelser. Det primære kontaktpunktet i Batnfjord IL er anleggsleder Endre Dahlen, tlf 97574599.

Jeg oppfordrer alle i Batnfjord IL som involveres i Dyregod-dagane til å lade litt raushet. Husk at ingen ting av dette er livsviktig, men snakker vi godt sammen - og med andre - så blir dette årlige skippertaket best mulig, både for oss selv og andre.

Ole Solenes

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift